IELTS Planet - Học IELTS online

8. Bar chart (Biểu đồ cột)

1 responses on "8. Bar chart (Biểu đồ cột)"

  1. Profile photo of SonNT

    Vui lòng cho tôi xin bản pdf của bài này. Tks

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn
IELTS Planet - Học IELTS online 2016