IELTS Planet - Học IELTS online

Bài 1: Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng

Tài liệu đính kèm2

2 responses on "Bài 1: Giới thiệu chung về IELTS Listening và các kỹ thuật quan trọng"

  1. Profile photo of Tien

    file nghe ở đâu v ạ?

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016