IELTS Planet - Học IELTS online

Từ vựng IELTS: Chủ đề 1 – BUSINESS AND MONEY

15:44

Tải file Từ vựng và Audio chủ đềBUSINESS AND MONEY  tại link sau: https://goo.gl/5jVZnW

1 responses on "Từ vựng IELTS: Chủ đề 1 - BUSINESS AND MONEY"

  1. Profile photo of Phan Văn Tiến

    Sao thầy giảng bài buồn ngủ quá vây, đừng nên hoc khóa này buồn ngủ kinh khủng. Giong đoc của thầy trầm quá, hsinh k chú ý

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016