IELTS Planet - Học IELTS online

Từ vựng IELTS: Chủ đề 1 – BUSINESS AND MONEY

15:44

Tải file Từ vựng và Audio chủ đềBUSINESS AND MONEY  tại link sau: https://goo.gl/5jVZnW

1 responses on "Từ vựng IELTS: Chủ đề 1 - BUSINESS AND MONEY"

  1. Profile photo of Phan Văn Tiến

    Sao thầy giảng bài buồn ngủ quá vây, đừng nên hoc khóa này buồn ngủ kinh khủng. Giong đoc của thầy trầm quá, hsinh k chú ý

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016