IELTS Planet - Học IELTS online

Unit 1 – Giới thiệu chung (Overview)

IELTS General Training - Unit 1 - Overview

Materials gồm:

  • Slide bài giảng

Bạn có thể download tài liệu tại đây.

0 responses on "Unit 1 - Giới thiệu chung (Overview)"

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn

Các khóa học nổi bật

IELTS Planet - Học IELTS online 2019