IELTS Planet - Học IELTS online

Unit 11: Ivan Joseph – Rèn kỹ năng tự tin

Tự tin theo cách nghĩ của Tiến sĩ Ivan Joseph là một kỹ năng, và do đó chúng ta có thể rèn luyện được. Ở đây, tiến sĩ cung cấp cho chúng ta các phương pháp để rèn luyện nó, nhưng hãy nhớ rằng: không có việc gì dễ dàng đâu nhé.

0 responses on "Unit 11: Ivan Joseph - Rèn kỹ năng tự tin"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016