IELTS Planet - Học IELTS online

Video 02: Bel Pesce: 5 cách để giết chết ước mơ

Bel Pesce rời Brazil để nhập học ở trường MIT, học viện tốt nhất thế giới về lĩnh vực công nghệ. Cô cũng từng làm việc cho những công ty công nghệ rất lớn, bao gồm cả Microsoft, Google,... Cô trở về Brazil, và viết sách (The Brazilian Girl from Silicon Valley, Superheroes: WANTED, The Girl from Silicon Valley 2). Cô cũng là 1 trong 100 người có sức ảnh hưởng nhất Brazil. Và ở đây, cô sẽ chỉ cho chúng ta 5 cách để giết chết mọi ước mơ.

1 responses on "Video 02: Bel Pesce: 5 cách để giết chết ước mơ"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016