IELTS Planet - Học IELTS online

Video 03: Tom Wujec: Một phương pháp giải quyết vấn đề

Tom Wujec là một chuyên gia thiết kế làm việc với AutoDesk và đồng thời cũng đã xuất bản sách. Ở đây, ông chia sẻ một phương pháp đơn giản để minh họa ý tưởng, điều chỉnh nó và từ đó xử lý vấn đề tốt hơn. Phương pháp đơn giản bắt đầu bằng một bài tập về cách làm bánh mì nướng, nhưng bài học rút ra thực sự rất giá trị, và lên đến hàng chục triệu đô la. Tại sao bạn không thử nhỉ?

0 responses on "Video 03: Tom Wujec: Một phương pháp giải quyết vấn đề"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016