IELTS Planet - Học IELTS online

Video 04: Angela Lee Duckworth :chìa khóa của sự thành công là gì ?

Bỏ lại công việc tư vấn đầy tham vọng, Angela Lee Duckworth tới dạy toán lớp bảy ở trường công New York. Cô nhanh chóng nhận ra rằng IQ không phải là thứ duy nhất phân cách những học sinh thành công với những học sinh phải vật lộn với việc học. Trong bài phát biểu, cô giải thích lý thuyết về "sự bền bỉ" như một dấu hiệu báo trước cho thành công.

 

 

 

0 responses on "Video 04: Angela Lee Duckworth :chìa khóa của sự thành công là gì ?"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016