IELTS Planet - Học IELTS online

Video 06: Mary Koga – Cách giúp hạt nảy mầm

Tất nhiên, trong tự nhiên hạt giống có thể tự nảy mầm bằng những tương tác tự nhiên của nó. Nhưng chúng ta có thể giúp tiến trình đó nhanh hơn, hiệu quả hơn, khả năng nảy mầm thành công cao hơn bằng những phương pháp đơn giản bắt chước từ tự nhiên. Đó là những cách giúp phôi mầm bên trong dễ dàng nhú ra ngoài hơn. Ví dụ như: cắt góc, mài mòn, ngâm nước nóng hoặc axít. Sao bạn không thử ngay nhỉ?

0 responses on "Video 06: Mary Koga - Cách giúp hạt nảy mầm"

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016