IELTS Planet - Học IELTS online

Video 07: Josh Kaufman – Học mọi thứ chỉ với 20 giờ

Chúng ta luôn gặp một rào cản tâm lý rất lớn khi cần phải học một điều gì đó mới. Nhưng bài nói của Josh sẽ khiến bạn ngạc nhiên, vì chỉ cần 20 giờ là bạn có thể có được một kỹ năng mới. Thế thôi. Đơn giản nhỉ? Vậy bạn muốn học gì nào?

0 responses on "Video 07: Josh Kaufman - Học mọi thứ chỉ với 20 giờ"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016