IELTS Planet - Học IELTS online

Video 09: Sid Efromovich – 5 kỹ năng để học ngoại ngữ

 

Sid Efromovich có thể nói được đến 7 ngôn ngữ, và anh giới thiệu cho chúng ta 5 kỹ năng cơ bản mà theo anh có thể giúp chúng ta học hầu hết ngoại ngữ dễ dàng hơn:
1. Dám phạm lỗi.
2. Đừng phụ thuộc vào bảng chữ cái (hãy phiên âm theo cách của bạn)
3. Tìm người cầu toàn, người nghiêm khắc để sửa sai cho bạn
4. Độc thoại nhà tắm, tự luyện tập một mình
5. Công thức bạn bè, hãy tìm bạn sao cho thứ tiếng chung giỏi nhất là thứ tiếng bạn muốn học (hoặc thứ tiếng bí mật nhất của cả hai).

Tháng 08.2013. Link gốc: http://tedxtalks.ted.com/video/5-techniques-to-speak-any-langu

0 responses on "Video 09: Sid Efromovich - 5 kỹ năng để học ngoại ngữ"

Leave a Message

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2016