IELTS Planet - Học IELTS online

Writing Task 1 – Lesson 1 – Question types, essay structure

An introduction to IELTS academic writing task 1: question types and essay structure. (7 minutes)

1 responses on "Writing Task 1 - Lesson 1 - Question types, essay structure"

  1. Profile photo of Bình

    mình muốn học writing, cả task 1 và task 2. học từ đầu, từ vựng , kiến thức và những tips khi làm bài. Học như thê nào. Mình cũng biết viết bài nhưng chưa có cách viêt riêng, và còn lan man

Để lại lời nhắn

XEM TẤT CẢ Thêm lưu ý
BẠN
Thêm Bình luận của bạn

Các khóa học nổi bật

IELTS Planet - Học IELTS online 2019