IELTS Planet - Học IELTS online

Vần điệu trong tiếng Anh – Tự học IELTS

Rhyme (vần điệu) là sự lặp lại của những từ ngữ có âm thanh nghe giống nhau ở cuối dòng trong bài thơ hoặc bài hát. Vần điệu mang lại nhịp điệu và âm nhạc trong thơ ca, dùng để phân biệt thơ với văn xuôi. Chúng được sử dụng tạo ra hiệu ứng cho bài thơ khiến việc đọc trở nên thú vị.

Hơn nữa, vần điệu được xem như một phương tiện giúp quá trình ghi nhớ dễ dàng. Chẳng hạn như tất cả các bài thơ mẫu giáo đều chứa các từ vần điệu để tạo hứng thú học tập cho trẻ em, khiến chúng thích đọc và các nhịp điệu khiến bọn trẻ ghi nhớ bài thơ một cách dễ dàng. Bạn có thể thử ứng dụng điều này trong quá trình tự học IELTS của mình để đạt được hiệu suất ghi nhớ cao hơn nhé! Dưới đây là một số ví dụ, những từ có vần điệu được in đậm và nghiêng:

Baa baa black sheep, have you any wool?
Yes sir, yes sir, three bags full!
One for the master, one for the dame,
And one for the little boy who lives down the lane.
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the King’s horses, And all the King’s men
Couldn’t put Humpty together again!
Mary had a little lamb its fleece was white as snow;
And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
It followed her to school one day, which was against the rule;
It made the children laugh and play, to see a lamb at school.
And so the teacher turned it out, but still it lingered near,
And waited patiently about till Mary did appear.

toa-heftiba-176152


Các loại vần điệu khác nhau

Các bài thơ trong tiếng Anh sử dụng các loại vần sau đây:

1. Perfect Rhyme

Perfect rhyme là trường hợp mà trong đó hai từ vần có nguyên âm được nhấn cuối cùng và tất cả các âm đều giống nhau, ví dụ: sight and light, right and might, rose and dose…


2. General Rhyme

Thuật ngữ general rhyme đề cập về sự giống nhau về âm thanh giữa các từ.

  • Syllabic Rhyme: là các từ có âm tiết cuối giống nhau nhưng nguyên âm thì không, ví dụ: bottle and fiddle, cleaver and silver, patter and pitter…
  • Imperfect Rhyme: Vần điệu giữa âm tiết được nhấn và không được nhấn, ví dụ: wing and caring, sit and perfect, reflect and subject…
  • Assonance hay Slant Rhyme: xuất hiện giữa những từ có nguyên âm giống nhau, ví dụ: kill and bill, wall and hall, shake and hate…
  • Consonance: tồn tại ở những từ có cùng phụ âm, ví dụ: rabbit và robber, ship và sheep…
  • Alliteration hay Head Rhyme: chỉ các từ có cùng phụ âm đầu, ví dụ: sea and seal, ship and short…

3. Eye Rhymes

Eye rhymes, còn được gọi là sight hay spelling rhymes, chỉ những từ có chính tả giống nhau nhưng cách đọc khác nhau. Trong trường hợp đó, các âm tiết cuối cùng có cùng cách viết nhưng được phát âm khác nhau, ví dụ: cough and bough, love and move…


Các loại vần dựa theo vị trí

Phân loại vần có thể dựa vào vị trí của chúng để xác định, như các ví dụ sau:

1. Ví dụ 1:

“Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are”

>> Phân loại: Tail Rhyme. Đây là dạng vần phổ biến nhất, thường xảy ra ở âm tiết cuối cùng của một câu hoặc dòng thơ.


2. Ví dụ 2:

“Just turn me loose let me straddle my old saddle,
Underneath the western skies,
On my cayuse let me wander over yonder,
‘Til I see the mountains rise.”

>> Phân loại: Internal Rhyme. Đây là dạng vần mà trong đó từ cuối cùng của câu vần với một từ khác trong cùng một dòng.


3. Ví dụ 3:

“In Ayrshire hill areas, a cruise, eh, lass?”
“Inertia, hilarious, accrues, hélas!”

>> Phân loại: Holo-rhyme. Đây là một loại vần điệu trong đó tất cả các từ của hai dòng vần với nhau.


4. Ví dụ 4:

“Had I but lived a hundred years ago
I might have gone, as I have gone this year,
By Warmwell Cross on to a Cove I know,
And Time have placed his finger on me there”

>> Phân loại: Cross Rhyme. Dạng đề cập đến các âm thanh giống nhau ở giữa dòng.


Chức năng của vần điệu

Như đã đề cập ở trên, vần điệu có hai chức năng riêng biệt trong nghệ thuật viết thơ:

1. Làm cho bài thơ có sự đối xứng đặc trưng tạo nên sự khác biệt với văn xuôi.

2. Khiến mọi người thuận tai và thích thú bởi âm thanh lặp lại có nhịp điệu và âm nhạc.

Nhà thơ W. H. Auden đã đưa ra quan điểm của ông về chức năng của vần điệu và các công cụ khác của phép làm thơ, ông nói rằng chúng giống như những người hầu mà ông chủ có thể sử dụng theo những cách mà bản thân muốn.


Người dịch: Thục San

Nguồn: Literary Devices

December 7, 2017

0 responses on "Vần điệu trong tiếng Anh - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016