IELTS Planet - Học IELTS online

Viết có phải là phần thi trên giấy khó nhất? – IELTS Writing

Thông thường thì thật khó để mắc những sai lầm quá nghiêm trọng cho hai phần thi IELTS Reading và Listening trong bài thi IELTS.


joanna-kosinska-354709


Ngay cả khi thí sinh có gặp khó khăn trong việc hiểu hết được văn bản đọc hoặc đoạn băng audio, việc đọc kỹ đề bài và phần câu hỏi cũng đã góp phần lớn trong việc cho biết thí sinh cần phải viết gì cho câu trả lời. Và nếu thí sinh chưa thật sự chắc chắn thì cũng luôn luôn có thể phỏng đoán một chút được. Với phần thi IELTS Speaking, thí sinh sẽ trả lời một loạt câu hỏi, vậy nên nếu có mắc lỗi ở một câu trong số đó, thí sinh vẫn có cơ hội sửa sai ở câu hỏi tiếp theo.

Tuy nhiên, phần thi IELTS Writing, đặc biệt là Task 2 thì lại rất khác biệt — nếu thí sinh thất bại trong việc hiểu đúng câu hỏi đề bài và làm bài lạc đề, việc không có điểm là chuyện hoàn toàn khả thi. Điều này có nghĩa rằng thí sinh sẽ rất dễ không đạt được band điểm mục tiêu đã đề ra.  Hãy bắt đầu bằng việc xem xét đề IELTS Writing Task 2 dưới đây:


WRITING TASK 2

A person’s worth nowadays seems to be judged according to social status and material possessions. Old-fashioned values, such as honour, kindness and trust, no longer seem important.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.


Làm thế nào với đề bài này?

Lỗi dễ dàng mắc phải nhất đó là nhảy ngay vào một hoặc hai từ cố định, và coi đó là trọng tâm của bài viết. Ví dụ, trong lúc áp lực trong phòng thi, thí sinh có thể đưa ra quyết định sẽ viết về tầm quan trọng của địa vị xã hội và lượng của cải mà cá nhân nắm giữ đối với con người thời đại ngày nay. Thí sinh sẽ khó mà được điểm cao, bởi việc lấy ý đó làm trọng tâm bài viết là lạc đề và không phải là trả lời câu hỏi đề bài.

Việc đầu tiên thí sinh nên làm đó là dành ra một phút đọc kỹ đề bài yêu cầu viết về gì và quyết định xem cấu trúc bài viết như thế nào là hợp lý với đề bài như vậy. Trong trường hợp đề bài như trên, thí sinh sẽ viết một bài viết phân tích cả hai luận điểm (a ‘for and against’ essay). Hãy viết về một luật điểm trước (“people are valued according to social status”), rồi sau đó phân tích luận điểm còn lại (“people are valued according to old-fashioned values”). Cuối cùng là kết luận cho cả bài.


Làm thế nào để hoàn thành một bài viết như vậy?

Không hề khó để viết những bài viết tương tự như đề bài trên, chỉ cần thí sinh ghi nhớ thứ tự quy trình cần làm mà thôi (đã nói đến ở mục trước). Hai tổ chức ClarityEnglish và British Council đã phát hành rất nhiều ấn bản và các tài liệu trợ giúp thí sinh học IELTS luyện tập viết cho Task 2. Trước tiên hãy click đường link Practical Writing này. Hoàn thành phần có tiêu đề “Essays: for and against”. Hoàn toàn miễn phí. Thí sinh sẽ biết chính xác làm thế nào để tiếp cận và hoàn thành tốt các bài viết dạng ‘for and against’, đồng thời cũng cho rất nhiều đề bài để thí sinh có thể luyện tập viết.


Người dịch: Minh Anh

Nguồn: ieltspractice.com

Tháng Ba 20, 2018

0 responses on "Viết có phải là phần thi trên giấy khó nhất? - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016