IELTS Planet - Học IELTS online

Xác định đúng giới tính trong bài thi IELTS – Tự học IELTS

photo-1508918312503-44c5ee00a088


May mắn thay, giới tính trong tiếng Anh không khó như trong các ngôn ngữ khác. Không giống như tiếng Pháp, chúng ta không xác định giống cái hay giống đực cho hầu hết các sự vật. Tuy nhiên, tồn tại một số trường hợp khó khăn đòi hỏi chúng ta cần phải biết cách sử dụng những từ ngữ chỉ giới tính bằng tiếng Anh trong kì thi IELTS, các bạn đang tự học IELTS cần lưu ý điểm dễ bỏ qua này nhé.

1. Sự vật và Động vật

Đôi khi, chúng ta sẽ xác định giới tính cho đồ vật. Chẳng hạn như, nhiều người thường xem xe hơi thuộc giống cái!

  • How’s your new car? (Con xe mới của anh thế nào rồi?)
  • She’s running really nicely! (Cô ấy đang vận hành rất ổn đấy!)

Thông thường, tàu thuyền cũng thuộc giống cái:

  • The Titanic sank in 1912. She went down into the waters with many souls on board. (Tàu Titanic chìm vào năm 1912. Cô ấy chìm xuống mặt nước cùng với nhiều sinh linh còn vướng lại trên tàu.)

Chúng ta cũng hay xem quốc gia hoặc thế giới thuộc “phái nữ”:

  • The United States is a proud country, and her people are fiercely patriotic. (Hoa Kỳ là một quốc gia đáng tự hào, và người dân Hoa Kỳ có một lòng yêu nước mãnh liệt.)
  • We need to protect our Mother Earth – she is suffering greatly these days. (Chúng ta cần phải bảo vệ Mẹ Trái Đất – ngày nay bà ấy đang phải gánh chịu nhiều đau khổ.)

2. Con người

Cần chú ý xác định đúng giới tính của một người. Bạn thật sự cần phải chú ý điểm này nếu trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn không có đại từ chỉ giới tính. Chẳng hạn như, các học sinh người Trung Quốc của tôi lúc nào cũng bị nhầm giữa “he” (phái nam) và “she” (phái nữ):

  • My grandmother is a really nice lady. He She always buys me presents. (Bà tôi là một người phụ nữ tử tế. Ông ấy Bà ấy lúc nào cũng mua quà cho tôi.)

Trong quá khứ chúng ta thường có xu hướng phỏng đoán khi giới tính chưa được xác định rõ. Nếu chúng ta không biết người đó là ai, chúng ta thường xem người đó là nam:

  • When a student applies for a loan, he must complete the form in full. (Khi học sinh muốn vay tiền, anh ấy cần phải hoàn thành mẫu đơn.)

Tuy nhiên, ngày nay cách làm này sẽ được xem là hơi phân biệt đối xử giới tính. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ không ám chỉ giới tính:

  • When a student applies for a loan, they must complete the form in full. (Khi học sinh muốn vay tiền, họ cần phải hoàn thành mẫu đơn.)

Từ they phù hợp cho cả hai giới. Một số không thích từ they, nhưng tiếng Anh là một ngôn ngữ không ngừng tiến hóa và việc tránh sử dụng những từ ngữ lạc hậu hoặc xúc phạm là rất quan trọng.


3. Chức danh và Từ mô tả

Trong quá khứ, chúng ta thường sử dụng đuôi “-man” đối với các công việc thường do đàn ông đảm đương. Tuy nhiên, thời đại thay đổi khiến chúng ta cần phải tìm những từ ngữ bao quát hơn. Dù cho quyển sách giáo khoa cũ có thể dạy bạn dùng từ “fireman” (lính cứu hỏa) và “policeman” (cảnh sát), bạn nên sử dụng “firefighter” và “police officer” để tránh sự xúc phạm. Tương tự, chúng ta sử dụng “businessperson” (người kinh doanh) thay vì “businessman” và “spokesperson” (người phát ngôn) thay vì “spokesman.”

Cũng như thế, chúng ta tránh sử dụng từ “mankind” (loài người) hoặc “man” (con người) để mô tả người khác (vì man còn có nghĩa là đàn ông). Từ phù hợp hơn là “humanity” (loài người) hoặc một từ khác thậm chí còn chính xác về mặt khoa học hơn là “homo sapiens.

Đương nhiên, đừng lo lắng vì mắc lỗi khi đang học! Đây chỉ là một phần nhỏ trong cả quá trình. Nếu bạn nhận thấy ai đó đang bực mình vì cách sử dụng ngôn ngữ giới tính không chính xác, hãy xin họ lời khuyên và họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ bạn học tập.


Người dịch: Ngọc Hưởng

Nguồn: ted-ielts

February 19, 2018

0 responses on "Xác định đúng giới tính trong bài thi IELTS - Tự học IELTS"

Leave a Message

IELTS Planet - Học IELTS online 2016