fbpx
IELTS Planet - Học IELTS online

Xây dựng cấu trúc bài thi Viết task 2 – IELTS Writing

victoria-bilsborough-232767


Mỗi một bài viết cần phải có một khung sườn cơ bản, theo đó mỗi phần dẫn đến phần tiếp theo một cách hợp lý và mạch lạc và mỗi luận điểm theo sau một cách hợp lý với cái trước nó. Không quan trong việc bạn viết theo văn phong trịnh trọng hay thông thường: bạn vẫn cần đảm bảo rằng người đọc của bạn có thể dễ dàng hiểu những gì bạn đang cố gắng nói.


Các đoạn văn


Phần lớn các bài viết tương đối dài được chia thành các đoạn văn để giúp hướng dẫn người đọc thông qua nội dung và cho phép họ nắm bắt được những luận điểm chính. Một đoạn mới báo hiệu việc đưa ra một ý tưởng, chủ đề hoặc lập luận mới và mỗi một đoạn mới nên được chỉ rõ bằng cách bắt đầu một dòng mới: điều này áp dụng cho văn bản in hoặc điện tử và cho văn bản viết tay. Thường là bỏ trống một dòng giữa mỗi đoạn văn để làm cho sự phân chia được rõ ràng.


Các đoạn văn được cấu trúc tốt có ba phần:

       1. Câu chủ đề 

Câu chủ đề cho bạn biết đoạn văn sẽ nói về điều gì. Nó thường là câu đầu tiên trong một đoạn văn:

 • There are many reasons why people join a gym or health club.
  (Có nhiều lý do tại sao mọi người lại tham gia một phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ sức khỏe.)

       2. Các đoạn triển khai ý tưởng

Phần tiếp theo của đoạn văn nên hỗ trợ hoặc phát triển ý tưởng hoặc các ý tưởng được trình bày trong câu chủ đề:

 • There are many reasons why people join a gym or health club. They may want to lose weight, maintain their current level of fitness, improve their muscle tone, or just meet other people with similar interests. They may want to take advantage of other facilities offered by the gym, for example complementary therapies or beauty treatments.
  (Có nhiều lý do tại sao mọi người lại tham gia một phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ sức khỏe. Họ có thể muốn giảm cân, duy trì thể trạng hiện tại của họ, cải thiện sức mạnh cơ bắp của họ, hoặc chỉ là gặp mặt những người khác có cùng sở thích. Họ có thể muốn tận dụng các tiện ích khác được cung cấp bởi phòng tập thể dục, ví dụ như các liệu pháp bổ sung hoặc các phương pháp chăm sóc sắc đẹp.)

       3. Khẳng đinh lại ý chính

Những câu cuối cùng dùng để kết thúc hoặc khẳng định lại ý tưởng chính của đoạn văn và nó cũng nên đóng vai trò như một sự liên kết đến đoạn tiếp theo:

 • There are many reasons why people join a gym or health club. They may want to lose weight, maintain their current level of fitness, improve their muscle tone, or just meet other people with similar interests. They may want to take advantage of other facilities offered by the gym, for example complementary therapies or beauty treatments. People view their gym membership as an important aspect of their lives, both in terms of health benefits and leisure activities.
  (Có nhiều lý do tại sao mọi người lại tham gia một phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ sức khỏe. Họ có thể muốn giảm cân, duy trì thể trạng hiện tại của họ, cải thiện sức mạnh cơ bắp của họ, hoặc chỉ là gặp mặt những người khác có cùng sở thích. Họ có thể muốn tận dụng các tiện ích khác được cung cấp bởi phòng tập thể dục, ví dụ như các liệu pháp bổ sung hoặc các phương pháp chăm sóc sắc đẹp. Mọi người xem tư cách hội viên của phòng tập thể dục của họ như là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của họ, cả về những lợi ích sức khỏe và các hoạt động giải trí.)

Các đoạn riêng biệt trong một bài viết cần phải được liên kết sao cho mỗi đoạn văn được liền mạch một cách hợp lý với đoạn tiếp theo. Ví dụ:

 • There are many reasons why people join a gym or health club. They may want to lose weight, maintain their current level of fitness, improve their muscle tone, or just meet other people with similar interests. They may want to take advantage of other facilities offered by the gym, for example complementary therapies or beauty treatments. People view their gym membership as an important aspect of their lives, both in terms of health benefits and leisure activities.
  The cost of gym membership is obviously one of the main factors that influence people’s choice of one gym or health club over another.
 • (Có nhiều lý do tại sao mọi người lại tham gia một phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ sức khỏe. Họ có thể muốn giảm cân, duy trì thể trạng hiện tại của họ, cải thiện sức mạnh cơ bắp của họ, hoặc chỉ là gặp mặt những người khác có cùng sở thích. Họ có thể muốn tận dụng các tiện ích khác được cung cấp bởi phòng tập thể dục, ví dụ như các liệu pháp bổ sung hoặc các phương pháp chăm sóc sắc đẹp. Mọi người xem việc làm hội viên phòng tập thể dục của họ như là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của họ, cả về những lợi ích sức khỏe và các hoạt động giải trí.
  Chi phí làm hội viên phòng tập thể dục rõ ràng là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn một phòng tập thể dục hoặc câu lạc bộ sức khỏe so với những cái khác của mọi người.)

Bằng cách lặp lại cụm từ danh từ ‘gym membership’, người viết liên kết đoạn thứ hai với nội dung của đoạn trước và làm cho người đọc dễ dàng theo dõi lập luận mà họ đang bắt đầu phát triển.


Người dịch: Hải Nam

Nguồn: oxforddictionaries.com

Tháng Sáu 11, 2018

0 responses on "Xây dựng cấu trúc bài thi Viết task 2 - IELTS Writing"

Để lại lời nhắn

IELTS Planet - Học IELTS online 2016