IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

12 Cấu trúc “ăn điểm” bài viết (P1) – IELTS Writing

Rất nhiều bạn ôn thi IELTS đều cảm thấy writing là kỹ năng khó nhằn nhất. Đa phần các bạn hay gặp phải khó khăn trong việc sử dụng những cấu trúc câu phức tạp làm sao đúng ngữ pháp, ngữ cảnh để được giám khảo đánh giá cao. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn 12 cấu trúc câu thông dụng nhất thường được sử dụng trong IELTS Writing cùng với ví dụ thực tế để giúp bạn có thể hiểu và biết các vận dụng từng cấu trúc câu trong bài viết của mình đạt được điểm cao như mong muốn.


home office desk background, Desk musicians, hand holding pencil and writing note on wood table,Checklist Notice Remember Planning Concept

Lời khuyên:

Nhiều bạn có suy nghĩ rằng sẽ cho thật nhiều cấu trúc câu phức tạp trong bài viết để giúp bài viết được đánh giá tốt đạt điểm càng cao. Tuy nhiên trong một bài viết bạn không cần phải cố gắng bất cứ câu nào cũng có cấu trúc khó, thay vì đó hãy bạn kết hợp sử dụng những câu có cấu trúc, cụm từ đơn giản và phức tạp sẽ  giúp cho bài viết của được tự nhiên và có sự liên kết chặt chẽ. Bạn không phải quá căng thẳng suy nghĩ về việc sử dụng cấu trúc câu phức tạp mà bạn vẫn đạt điểm IELTS writing cao như mong muốn.


1. When S+V+O, S1+V1+O1

Example:  When a language dies out, a whole way of life disappears with it


2. While S+V+O, S1+V1+O1

Example: While some students dropt out after a few years studying, others finish academic courses with poor degrees.


3. S+V+O, resulting in an increase/a decrease in + the number of something/the demand for something.

Example: Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food and services in urban areas.


4. S+V+O, giving rise to something

Example:   Advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society


5. By doing something, S + V + O

Example:  By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium KitNguồn: IELTS Fighter

December 20, 2017
IELTS Planet - Học IELTS online 2019