IP_Book – 15 Days’ Practice for IELTS Writing

15 Days’ Practice for IELTS Writing

15 Days’ Practice for IELTS Writing

Bộ sách 15 Days’ Practice for IELTS Writing sẽ không đem đến cho các bạn các bài luyện Writing như các sách Writing thông thường, mà sẽ tổng kết tất cả các kỹ năng chính trong môn Writing nhằm giúp bạn đạt điểm số mà bạn mong ước trong kỳ thi IELTS.

Bạn sẽ đươc cung cấp những phương pháp luyện tập tốt nhất cho bài thi IELTS. Đồng thời, bạn sẽ có thêm tư liệu để làm bài và quen thuộc dần với dạng thi IELTS. Mục đích của cuốn sách này không phải là cung cấp nhiều bài tập mà là tóm tắt những điểm chính nhất để bạn có thể làm bài thi hiệu quả nhất.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tải xuống tại đây!

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.