IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

22 thành ngữ phổ biến trong phần thi nói IELTS – Tự học IELTS

9a2c8dc79ac55532f0c305265002684d.1000x1000x1


Trong bài viết trước đó về thành ngữ, bạn đã được học những bộ phận cấu thành thành ngữ và cách sử dụng thành ngữ trong bài thi nói IELTS, kết hợp với 22 thành ngữ phổ biến trong phần thi nói IELTS. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm 22 thành ngữ phổ biến khác trong phần thi nói IELTS. Trường hợp bạn muốn gầy dựng kiến thức về thành ngữ tiếng Anh, bạn có thể xem qua quyển sách nổi tiếng mang tên English Idioms in Use.


      1. bump into – tình cờ gặp ai

==> I bumped into my old friends at the seminar for education officials

(Tôi tình cờ gặp bạn cũ tại hội thảo dành cho các quan chức trong ngành giáo dục)

      2. A drop in the ocean – mỗi bộ phận nhỏ của thứ gì đó lớn hơn.

⇒ Just learning idioms is a drop in the ocean when it comes to preparing for the speaking test.

(Để chuẩn bị cho kỳ thi nói mà chỉ học thành ngữ thì chính là muối bỏ bể)

      3. work flat out – làm việc rất siêng năng

==> The employees have been working flat out to get the job finished ahead of the deadline.

(Các nhân viên đang làm việc cật lực để hoàn thành công việc trước thời hạn)


      4. The in thing  – thứ gì đó thời thượng.

==>The new iPhone is really the in thing at the moment.

(Điện thoại iPhone mới hiện tại đang là mốt)

      5. make a fuss over – quan tâm quá mức đối với ai/điều gì

==> Whenever they visit Grandma she makes a fuss over the children.

(Mỗi khi họ đến thăm bà thì bà lại quan tâm bọn trẻ quá mức)

      6. Run of the mill  – trung bình, bình thường

==>Apple phones are very run of the mill these days.

(Điện thoại Apple ngày nay không có gì đặc biệt)


      7. far-fetched  – thường liên quan đến ý tưởng, lựa chọn, quyết định, kế hoạch bất thường, không phải là lựa chọn tốt.

==>The government’s choice for the new Defense Secretary seemed pretty far fetched to the opposition party.

(Lựa chọn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới của Chính phủ có vẻ khá phi thực tế đối với phe đối lập)  

      8. ace – hoàn thành tốt. Thông thường được sử dụng đối với bài kiểm tra, cuộc thi, thứ gì đó có điểm số, người thắng hoặc người thua cuộc.

==>He aced the history test. He is an ace pitcher/batter/tennis player.

(Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra lịch sử. Anh ấy là một cầu thủ giao bóng/vận động viên bóng chày/tay quần vợt xuất sắc)         

      9. A hot potato   – một chủ đề mâu thuẫn.

==>Abortion and capital punishment are hot potatoes in my country at the moment.

(Phá thai và tử hình là những chủ đề đầy mâu thuẫn tại đất nước của tôi hiện nay)


      10. Get a kick out of (something) – cảm thấy hứng thú hoặc niềm vui từ một sự kiện hoặc ý nghĩ.

==> I really get a kick out of seeing the crazy things carried on motorbikes sometimes.

(Đôi khi tôi thật sự cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy những thứ điên rồ được chở trên xe máy)

      11. bent out of shape – thường được sử dụng để khuyên nhủ người khác đừng tức giận.

==> Don’t get all bent out of shape about the way they drive over here!

(Đừng phẫn nộ về cách họ lái xe đến đây)

      12. Give (lend) somebody a hand – giúp đỡ làm gì

==> Could you give me a hand with this shipment?

(Anh có thể giúp tôi gửi hàng không)

      13. Sit on the fence  – lưỡng lự.

==>I haven’t made my mind up about that issue, I’ll have to sit on the fence.

(Về vấn đề đó tôi vẫn chưa quyết định, tôi còn đang lưỡng lự)

….To be continues


Người dịch: Ngọc Hưởng

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: ieltsmaterial.com

March 6, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019