3 gợi ý khi viết Topic Sentence – IELTS Writing

“In Academic IELTS Writing Task 1, it is very important to start by providing an overview of the data. If you don’t do this, you will lose points.”

“Trong Academic IELTS Writing Task 1, viết phần tổng quan rất quan trọng, Nếu bạn không viết, bạn sẽ mất điểm”

Simon Cockell, Sultan Qaboos University, Oman

1. Academic Writing Task 1 là gì?

Cơ bản nhất, trong Academic Writing Task 1 là : “Viết một essay dài khoảng 150 từ  mô tả hay giải thích về bảng biểu, đồ thị, biểu đồ, quá trình đề ra.”  Ví dụ :

Task 1

The graphs above give information about computer ownership as a percentage of the population between 2002 and 2010, and by level of education for the years 2002 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

2. Phần tổng quan là gì?

Phần tổng quan tóm tắt các ý chính của biểu đồ đưa ra. Bạn có thể thấy trong câu hỏi của các biểu đồ trên: The graphs above give information about computer ownership as a percentage of the population between 2002 and 2010, and by level of education for the years 2002 and 2010.

Tuy nhiên bạn sẽ chẳng có điểm nếu như chỉ lặp lại cái từ trong câu hỏi, bạn cần chuyển nó thành từ ngữ của riêng bạn,

3. Nên bắt đầu như thế nào?

 1.  Dành thời gian nhìn toàn bộ biểu đồ, nhìn vào cột X và Y để đảm bảo rằng bạn hiểu hết các thông tin đề ra.
 2. Bắt đầu phần tổng quan với thì hiện tại đơn.
  This chart shows…
  The information in the chart illustrates….
  The graph compares…
  The diagram explains…
 3. Đảm bảo phần tổng quan rõ ràng, trọn vẹn và chính xác
  These graphs show the growth of computer ownership by education level between 2002 and 2010, and compare this with the growth of computer ownership overall for the same period. In both cases ownership is expressed as a percentage of the population as a whole.

Bài tập 1:

(Answers below.) Đọc 4 phần tổng quan dưới đây, sau đó đọc bài báo sau và nối mỗi nhận định với 4 đoạn tường thuật cho phù hợp.

A.This chart shows average per capita wealth levels per country in four bands ranging from wealth levels lower than US$5,000 to higher than $100,000.
B. This bar chart compares the projected percentage growth in the number of millionaires in 19 countries from now to 2019.
C. The pie chart shows the current distribution of global wealth by region.
D. This chart ranks the richest eight countries (from Switzerland to Singapore) by average per capita wealth.

Bài tập 2:

Bây giờ  viết phần tổng quan cho 2 biểu đồ dưới đây. Bạn có thể thấy gợi ý trả lời ở cuối bài post. Biểu đồ lấy từ Clarity’s Practical Writing

Đáp án:

Bài tập 1: A, graph 2; B, graph 4; C, graph 1; D, graph 3

Bài tập 2, gợi ý:

The graph looks at the monthly temperature and rainfall of Cape Town and Hong Kong over the year, and compares the two.

This graph compares the change in age at which women in Australia first got married between 1970 and now. The data deals only with women who have been married at some point in their lives.


Người dịch: Nguyễn Thị Trang

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: blog.ieltspractice.com

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.