IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Đưa khoá học lên IELTS Planet

Fillout this form and become a Teacher

Đưa khoá học lên IELTS Planet

Vì sao lại là IELTS Planet?

Bạn có biết:

Điểm chung duy nhất của các giảng viên IELTS Online nổi tiếng nhất hiện nay: Ngọc Bách, Quang Thắng và Hương Mysheo ?

Đúng vậy, IELTS Planet là platform debut của cả 3 giảng viên trên.

- Giảng viên nhận 100% học phí

- Không tốn phí chăm sóc khách hàng.

- Không tốn phí duy trì hàng tháng hay năm.

- Chiến lược Promote tên tuổi bài bản. 

Các khoá học tiêu biểu

IELTS Planet - Học IELTS online 2019