Listening

IELTS Listening: Hỏi & Đáp

Tìm hiểu thêm thông tin về phần thi Listening tại đây!

Các dạng câu hỏi Listening

Dưới đây là những dạng câu hỏi Listening mà bạn có thể sẽ gặp trong bài thi của mình. Hiểu rõ và nắm chắc những dạng câu hỏi này là điều rất quan trọng nếu bạn muốn làm tốt phần thi Listening nhé!

Đang cập nhật

Tips và kinh nghiệm

Tài liệu + Ebook

Responses

Học IELTS Online
Hide picture