IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Reading

IELTS Reading: Hỏi & Đáp

Tìm hiểu thêm thông tin về phần thi Reading tại đây!

Các dạng câu hỏi Reading

Dưới đây là những dạng câu hỏi Reading mà bạn có thể sẽ gặp trong bài thi của mình. Hiểu rõ và nắm chắc những dạng câu hỏi này là điều rất quan trọng nếu bạn muốn làm tốt phần thi Reading nhé!

Ghép đề mục (headings)

Dạng bài này yêu cầu bạn chọn một đề mục từ trong một danh sách các đề mục để ghép với một phần hoặc một đoạn trong bài đọc. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây nhé:

Bài 1

Hoàn thành đoạn tóm tắt

Dạng bài này yêu cầu bạn phải hoàn thành một đoán tóm tắt với hình thức điền vào ô trống với những từ có thể được tìm thấy trong đoạn văn hoặc những từ đã được cho trước. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây nhé:

Chưa có bài

Chọn một danh sách các đáp án

Dạng bài này yêu cầu bạn phải chọn một danh sách các câu trả lời từ một danh sách các lựa chọn đã cho. Bạn chú ý là dạng này khác với dạng trắc nghiệm nhé, vì tất cả các câu trả lời trong dạng này chỉ để trả lời cho một câu hỏi thôi. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Chưa có bài

Nối câu

Trong dạng bài này bạn sẽ được cung cấp một danh sách các câu chưa hoàn chỉnh không có kết thúc và một danh sách các phần còn lại trong câu. Công việc của bạn là nối những câu chưa hoàn chỉnh với phần kết thúc phù hợp dựa trên bài đọc. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Bài 1

Hoàn thành biểu đồ

Dạng bài này yêu cầu bạn phải hoàn thành biểu đồ với hình thức dán nhãn (labeling). Biểu đồ ví dụ có thể là một mô hình/bản phác thảo của một vật đã được mô tả trong bài. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Bài 1

True/False/Not Given

Dạng bài này yêu cầu bạn quyết định xem thông tin được cho ở câu hỏi là đúng (True) hay sai (False) nếu có được đề cập trong bài đọc, hoặc không được cho (Not Given) nếu không tồn tại, hoặc bài đọc không cung cấp đủ thông tin để suy ra được điều này. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Hoàn thành câu

Dạng bài này yêu cầu bạn phải hoàn thành câu dưới dạng điền vào chỗ trống với những từ có thể tìm thấy trong đoạn văn. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Bài 1

Chọn tiêu đề thích hợp nhất

Dạng bài này yêu cầu bạn chọn tiêu đề phù hợp nhất từ những tiêu đề đã cho. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Chưa có bài

Hoàn thành bảng

Dạng bài này yêu cầu bạn phải hoàn thành bảng dựa trên những thông tin lấy từ bài đọc. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Chưa có bài

Trả lời ngắn gọn

Dạng bài này yêu cầu bạn trả lời ngắn gọn những câu hỏi đã cho (có thể là không quá 1 từ/2 từ/3 từ…) dựa trên những thông tin có trong bài đọc. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Chưa có bài

Ghép thông tin đoạn văn

Dạng bài này yêu cầu bạn phải ghép thông tin được cho trong câu hỏi với thông tin tương ứng có thể tìm thấy trong đoạn văn. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Bài 1

Trắc nghiệm

Dạng bài này yêu cầu bạn chọn đáp án đúng cho câu hỏi đã cho, thường là từ trong 3 hoặc 4 lựa chọn. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây nhé:

Bài 1

Phân loại

Dạng bài này cho bạn một danh sách các phân loại và một danh sách các thông tin. Bạn phải quyết định xem những thông tin đã cho ứng với loại nào. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Chưa có bài

Hoàn thành lưu đồ

Dạng bài này yêu cầu bạn phải hoàn thành lưu đồ với những từ đã cho trong bài đọc. Bạn lưu ý dạng bài này khác biệt với dạng hoàn thành biểu đồ, vì lưu đồ sẽ biểu diễn cho một tiến trình (process) nào đó, tức các bước nối tiếp nhau. Bạn có thể tham khảo những bài viết dưới đây:

Chưa có bài

Tips và kinh nghiệm

Tài liệu + Ebook

IELTS Planet - Học IELTS online 2019