Writing Task 1

IELTS Writing Task 1: Hỏi & Đáp

Tìm hiểu thêm thông tin về Task 1 tại đây!

Các dạng câu hỏi trong Task 1

Dưới đây là những dạng câu hỏi trong Task 1 mà bạn có thể sẽ gặp trong bài thi của mình. Hiểu rõ và nắm chắc những dạng câu hỏi này là điều rất quan trọng nếu bạn muốn làm tốt Task 1 nhé!

Đang cập nhật

Tips và kinh nghiệm

Tài liệu + Ebook

Responses

IELTS Planet - học ielts online