IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Các cấu trúc câu hữu ích cho bài thi Viết IELTS – IELTS Writing

thought-catalog-214785


Để có được điểm số cao hơn trong việc viết IELTS, bạn cần đa dạng hóa cấu trúc câu của mình. Dưới đây liệt kê một số mẫu câu hữu ích cho phần thi viết IELTS và một vài ví dụ cho mỗi mẫu câu. Có công mài sắt ắt có ngày nên kim, những câu này sẽ làm cho bài luận của bạn trở nên mạch lạc và thuyết phục hơn, vì vậy hãy cố gắng sử dụng một trong số chúng khi thực hành kỹ năng viết của bạn nhé!


        1. It is + adj. + that…/It is + adv. +adj. +that…

Có nhiều lựa chọn cho trạng từ và tính từ trong cấu trúc câu này. Bạn có thể sử dụng mẫu câu này khi đưa ra một thực tế hoặc một ý tưởng nào đó. Dưới đây là một số câu ví dụ.

Ví dụ:

 • It is indisputable that the Internet plays an essential role in people’s life today.
  (Không thể chối cãi rằng Internet đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của con người ngày nay.)
 • It is widely acknowledged that modern technology makes our world more connected and entertaining than ever before.
  (Con người thừa nhận một cách rộng rãi rằng công nghệ hiện đại làm cho thế giới của chúng ta kết nối với nhau và đem lại tính giải trí cao hơn bao giờ hết.)
 • It is commonly believed that education offers us more opportunities to get higher salaries and a better life.
  (Người ta thường tin rằng giáo dục cung cấp cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để có được mức lương cao hơn và cuộc sống tốt hơn.)

       2. There is no doubt/denying that…

Mẫu câu này là một cách khác để mô tả một sự thực hoặc thể hiện một ý tưởng. Dưới đây là hai câu ví dụ.

Ví dụ:

 • There is no doubt that government is responsible for the safety of citizens.
  (Không còn nghi ngờ gì nữa về việc chính phủ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của công dân.)
 • There is no denying that accommodation problem is getting worse in big cities.
  (Không thể phủ nhận rằng vấn đề nhà ở đang trở nên tồi tệ hơn ở các thành phố lớn.)

       3. An increasing/growing number of …

Mẫu câu này có thể được sử dụng để diễn tả một xu hướng nhất định. Đây là một câu ví dụ.

Ví dụ:

 • An increasing number of parents realize that their children need more privacy.
  (Một số lượng ngày càng nhiều cha mẹ nhận ra rằng con cái của họ cần có sự riêng tư.)

       4. The reason why… is that…

Không nên sử dụng cùng một từ, chẳng hạn như because, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mẫu câu này là một lựa chọn tuyệt vời để minh họa cho nguyên nhân và kết quả. Hãy xem ví dụ sau.

Ví dụ:

 • The reason why people feel more stressed is that they live in a more competitive society which requires them to work much harder than ever before.
  (Lý do khiến mọi người cảm thấy căng thẳng hơn là do họ sống trong một xã hội cạnh tranh hơn, và đòi hỏi họ phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết.)

       5. There is a hot debate over…

Bạn có thể sử dụng mẫu câu này để giới thiệu một chủ đề hoặc một hiện tượng trong đoạn đầu tiên của bài luận của bạn. Đây là một câu ví dụ.

Ví dụ:

 • There is a hot debate over whether women should play the same role as men do in the army.
  (Có một cuộc tranh luận quyết liệt về việc phụ nữ có nên đóng vai trò giống như những người đàn ông trong quân đội hay không.)

       6. The + comparative adj./adv. +…, the comparative adj./adv. + …

Dưới đây là một mẫu câu hữu ích để hiển thị mối quan hệ giữa hai sự vật, sự việc hoặc để thể hiện hai ý tưởng thay đổi liên quan đến nhau. Hãy xem ví dụ.

Ví dụ:

 • The older you get, the more experienced you are.
  (Bạn càng lớn tuổi, bạn càng có nhiều kinh nghiệm.)

       7. From what have been discussed above, we may conclude that…

Để viết một bài luận hoàn chỉnh và mạch lạc, bạn cần phải khẳng định llại ý kiến của mình vào cuối bài viết. Mẫu câu này là một lựa chọn tốt để kết luận những gì bạn đã đề cập trong các đoạn trước. Đây là một câu ví dụ.

Ví dụ:

 • From what have been discussed above, we may conclude that the biggest factor of people’s shopping habit is not their age group but their income.
  (Từ những gì đã được thảo luận ở trên, chúng tôi có thể kết luận rằng yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của mọi người không phải là nhóm tuổi mà là thu nhập của họ.)

Người dịch: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Đăng ký lộ trình Premium IELTS – Chỉ từ 159k – Tự học IELTS từ 0-8.0


  Thanh toán Internet Banking sẽ nhận được account qua Email sau 10'

Nguồn: Magoosh.com

December 5, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019