IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

‘Các công ty hiếm khi được đối xử như thế này’: cách Huawei chống trả – Đọc báo cùng IP

 

huawei (1)


To dispel US suspicions, Chinese telecom firm welcomed dozens of journalists into its labs

 • Để xua tan nghi ngờ của Hoa Kỳ, công ty viễn thông Trung Quốc đã chào đón hàng chục nhà báo vào phòng thí nghiệm của họ

A pillar box red electric train connects Paris, Verona and Grenada via Budapest’s Liberty Bridge and on to Heidelberg Castle in a 120-hectare fantasy business park dreamt up by the Chinese billionaire Ren Zhengfei.

 • Một chiếc xe lửa điện màu đỏ hình trụ cột kết nối Paris, Verona và Grenada qua cầu Budapest Liberty Liberty và đến lâu đài Heidelberg trong một công viên tưởng tượng rộng 120 héc-ta mơ ước của tỷ phú Trung Quốc Ren Zhengfei.

Ren, 74, a former Red Army engineer who founded the telecommunications company Huawei in 1987 and still owns a 1.14% stake, asked the Japanese architect Kengo Kuma to recreate some of Europe’s most historic cities. He hoped to inspire an army of 25,000 research and development staff to challenge Apple, Google and Samsung.

 • Ren, 74 tuổi, một cựu kỹ sư đội quân Đỏ đã thành lập công ty viễn thông Huawei vào năm 1987 và vẫn sở hữu 1.14% cổ phần, yêu cầu kiến trúc sư người Nhật Kengo Kuma tái tạo một số thành phố lịch sử nhất châu Âu. Ông hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho một đội quân gồm 25.000 nhân viên nghiên cứu và phát triển để thách thức Apple, Google và Samsung.

While its US competitors keep their research facilities on lockdown to prevent corporate espionage (oft allegedly by the Chinese), Huawei is inviting the world’s media into its labs and factories in an attempt to dispel the US government’s claims that the privately held company is an arm of the Chinese state and that its technology could be used to hack into western governments.

 • Trong khi các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ giữ các cơ sở nghiên cứu của họ khóa máy để ngăn chặn gián điệp của công ty (được cho là của Trung Quốc), Huawei đang mời các phương tiện truyền thông thế giới vào phòng thí nghiệm và nhà máy của mình để cố gắng xua tan tuyên bố của chính phủ Mỹ rằng công ty tư nhân là một cánh tay của nhà nước Trung Quốc và công nghệ của nó có thể được sử dụng để tấn công vào các chính phủ phương Tây.

US politicians allege that Huawei’s forthcoming 5G mobile phone networks could be hacked by Chinese spies to eavesdrop on sensitive phone calls, gain access to counter-terrorist operations – and potentially even kill targets by crashing driverless cars. Allies who allow Huawei technology inside their 5G networks have been warned that they may be frozen out of US intelligence sharing.

 • Các chính trị gia người Mỹ cáo buộc các mạng điện thoại di động 5G sắp tới của Huawei có thể bị các điệp viên Trung Quốc tấn công để nghe lén các cuộc gọi điện thoại nhạy cảm, tiếp cận các hoạt động chống khủng bố – và thậm chí có thể tiêu diệt các mục tiêu bằng cách đâm vào những chiếc xe không người lái. Những đồng minh cho phép công nghệ Huawei thuộc mạng lưới 5G của họ đã được cảnh báo rằng họ có thể bị đóng băng vì chia sẻ thông tin của cục tình báo Mỹ.

The US also ordered the arrest of Ren’s daughter Meng Wanzhou, who is also Huawei’s chief financial officer, over allegations that Huawei breached US sanctions on Iran.

 • Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh bắt giữ con gái Ren, Meng Wanzhou, đồng thời là giám đốc tài chính của Huawei, về những cáo buộc rằng Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Meng was detained in Vancouver, Canada, in December and remains under house arrest awaiting extradition to the US. Huawei vehemently denies the allegations and said it was another example of America’s political pressure tactics. Meng is suing Canada over the arrest.

 • Meng bị giam giữ tại Vancouver, Canada, vào tháng 12 và tiếp tục bị giam lỏng tại nhà trong thời gian chờ dẫn độ sang Hoa Kỳ. Huawei phản đối kịch liệt các cáo buộc và cho rằng đây là một ví dụ khác về chiến thuật gây áp lực chính trị của Mỹ. Hiện cô Meng đang kiện Canada về vụ bắt giữ.

“We have spent more than a decade trying hard to communicate with the US government and to prove what kind of company Huawei really is,” Catherine Chen, a Huawei board director and senior vice-president, told the Guardian in an interview at the company’s headquarters in another vast campus in nearby Shenzhen. “It’s time for the US government to present the evidence and facts that support their case.”

 • “Chúng ta đã phải dành hơn một thập kỷ cố gắng giao tiếp với chính phủ Hoa Kỳ và chứng minh bản chất thật của Huawei,” Catherine Chen, giám đốc hội đồng quản trị Huawei và phó chủ tịch cấp cao, trả lời phỏng vấn của tờ Guardian tại trụ sở chính của công ty trong một khuôn viên rộng lớn khác ở Shenzhen gần đó. “Đã đến lúc chính phủ Mỹ đưa ra bằng chứng và các sự kiện củng cố cho vụ án của họ.”  

Chen, who has worked her way up through the ranks at Huawei over a 25-year career, said the company had tried to avoid a public spat with the US but was ready for battle. “The US government is using a lot of their resources, and resorting to political and diplomatic means to speak ill of us,” she said. “They have interfered in our business operations. This is quite rare. Companies have seldom been treated like this.”

 • Chen, người đã nỗ lực vượt qua các cấp bậc tại Huawei trong sự nghiệp 25 năm,  trả lời bởi công ty đã cố gắng tránh một cuộc cãi vã công khai với Mỹ nhưng đã sẵn sàng cho trận chiến. “ Chính phủ Mỹ đang sử dụng rất nhiều nguồn tài nguyên của họ, và dùng đến các phương tiện chính trị và ngoại giao để nói xấu chúng ta,” cô cho biết. “họ đã can thiệp vào các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Điều này khá hiếm. Các công ty hiếm khi bị đối xử như thế này.”

Huawei’s tactic is very un-Chinese: to invite dozens of members of the foreign media to tour previously secret offices and freely question senior executives. This week alone, the company spent hundreds of thousands of pounds paying for dozens of journalists to travel from across Europe, Australia, India, Africa and South America to a conference.

 • Các sách lược của Huawei khác hoàn toàn so với Trung Quốc: để mời hàng chục thành viên của các phương tiện truyền thông nước ngoài đến thăm các văn phòng bí mật trước đây và tự do đặt câu hỏi cho các giám đốc điều hành cấp cao. Riêng tuần này, công ty đã dành ra hàng trăm nghìn bảng chi trả cho các nhà báo đến từ Châu Âu, Úc, Ấn Độ, Châu Phi và Nam Mỹ để đến tham dự buổi hội thảo.

Taking on Silicon Valley (Nắm giữ Thung lũng Silicon)

The new Donguan campus, which cost yuan 10bn (£1.1bn), is vast: the equivalent of about 140 football pitches. A round trip on the train will take 22 minutes when all the 12 “towns” – including one based incongruously on Lake Windermere in the Lake District – are completed later this year. The complex will also include housing for several thousand workers, subsidised for up to eight years.

 • Khuôn viên mới Donguan, đáng giá 10 tỷ nhân dân tệ (1.1 tỷ bảng Anh), khá rộng lớn: tương đương với khoảng 140 sân bóng đá. Một chuyến đi khứ hồi trên tàu sẽ mất 22 phút vòng quanh tất cả 12 “thị trấn” của thành phố – bao gồm một thị trấn nằm trên hồ Windermere ở quận Hồ – hoàn thành vào cuối năm nay. Khu phức hợp cũng sẽ bao gồm nhà ở cho vài nghìn công nhân, được trợ cấp tới tám năm.

As the tram approaches the Heidelberg stop at noon, dozens of employees – most dressed similarly to Silicon Valley tech bros in jeans, logo T-shirts and hoodies – emerge from their desks inside the faux Heidelberger Schloss for lunch in one of 24 canteens (there are additional, fancier restaurants for special occasions).

 • Khi xe điện đến gần trạm dừng Heidelberg vào buổi trưa, hàng chục nhân viên – mặc quần áo giống với công nghệ của Thung lũng Silicon cùng quần jean, áo phông in logo và áo hoodie – xuất hiện từ bàn của họ bên trong Heidelberger Schloss giả trong bữa trưa tại một trong 24 căn tin (thêm vào đó, là các nhà hàng sang trọng hơn cho các dịp đặc biệt).

On the menu at one of the canteens is tofu with noodles, sweet and sour pork for 10 yuan (£1.15), or today’s special: pig trotter soup for 12 yuan. Posters tempt staff with a glass of Mossel wine with their lunch for a few extra yuan, with the slogan in English and Mandarin: “Mossel or nothing”. The Huawei Mossel wine company is wholly owned by Huawei.

 • Một trong những thực đơn của căn tin là món mì tàu hũ, vị thịt heo chua ngọt với giá 10 nhân dân tệ (1.15 bảng Anh), hoặc trong những ngày đặc biệt: chân giò heo với giá 12 nhân dân tệ. Những tờ áp phích đầy cám dỗ nhân viên với một ly rượu vang Mossel với bữa trưa của họ thêm vài nhân dân tệ, với khẩu hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Quan thoại: “không có gì khác nhau”. Công ty rượu Huawei Mosel hoàn toàn thuộc sự sở hữu của tập đoàn Huawei.

Huawei began the Mossel wine brand after the company took payment from an Argentinian customer in the form of wine and beef to avoid currency controls. Most of the wine from that deal has already been drunk, and a spokesman explained that the beef wasn’t in the form of real live cows.

 • Huawei bắt đầu thương hiệu rượu vang Mossel sau khi công ty nhận thanh toán từ một khách hàng người Argentina dưới dạng rượu và thịt bò để tránh kiểm soát tiền tệ. Hầu hết các loại rượu từ thỏa thuận đó đã được uống, và một phát ngôn viên giải thích rằng thịt bò được nướng dưới dạng những con bò sống thực sự.

“We did a deal with an Argentinian operator, where we took part payment in beef. We subsequently traded some of it and also offered some to staff to sell,” he said. The company has also accepted accepted payment in grain and other commodities as a result of controls on the yuan.

 • “Chúng tôi thực hiện một cuộc thỏa thuận với người điều hành Argentina, nơi chúng tôi tham gia thanh toán thịt bò. Sau đó chúng tôi đã giao dịch một trong số đó và cũng cung cấp một chút cho nhân viên bán,” Ông cho biết. Công ty cũng đã chấp nhận thanh toán được chấp nhận bằng ngũ cốc và các mặt hàng khác do kết quả của việc kiểm soát đồng nhân dân tệ.

At a nearby smartphone factory, workers are dressed uniformly – white lab coat, black shoes and a cap in one of three colours: white for machine operators, pink for quality controllers and blue for technical engineers. Over recent years the number of white caps has drastically reduced as Huawei strives to reduce the number of low-skilled roles among its 188,000-strong workforce.

 • Tại khu vực gần nhà máy điện thoại, các công nhân cùng với đồng phục của họ – áo khoác trắng phòng thí nghiệm, giày đen và một trong ba màu mũ: trắng dành cho bên điều hành máy, hồng dành cho quản lý chất lượng và xanh dương cho đội kỹ sư kỹ thuật. Trong vài năm gần đây số lượng công nhân mũ trắng đã giảm đáng kể khi Huawei cố gắng giảm số lượng vai trò có tay nghề thấp trong lực lượng lao động mạnh 188.000 của mình.

On the production line the Guardian visited this week, there are just 17 workers – compared with 86 years ago – as robots and AI have replaced simpler tasks. One worker had himself replaced after suggesting to his bosses that a simple robot could do his job better than him, and he was promoted to a problem-solving unit. A team leader at the factory said workers are paid a minimum of 10,000 yuan (£1,150) a month, and claimed this was 50% more than those working in similar roles at Chinese rivals.

 • Trên dây chuyền sản xuất mà tờ Guardian đã đến thăm trong tuần này, chỉ có 17 công nhân – so với 86 năm trước – vì robot và AI đã thay thế các nhiệm vụ đơn giản hơn. Một công nhân đã tự mình thay thế sau khi đề nghị với ông chủ của mình rằng một robot đơn giản có thể làm công việc của mình tốt hơn anh ta, và anh ta đã được thăng chức lên đơn vị giải quyết vấn đề. Một lãnh đạo nhóm tại nhà máy cho biết các công nhân được trả tối thiểu 10.000 nhân dân tệ (1.150 bảng Anh) mỗi tháng và tuyên bố số tiền này nhiều hơn 50% so với những người làm việc trong các vai trò tương tự tại các đối thủ Trung Quốc.

At the start of the production line, which is today making Huawei’s P20 smartphone, microchip components are feed into machines on long spools of tape and guided onto circuit boards by lasers and robots.

 • Khi bắt đầu dây chuyền sản xuất, ngày nay đã tạo ra điện thoại thông minh Huawei, P20, các linh kiện vi mạch được đưa vào máy trên các cuộn băng dài và được dẫn hướng đến các bảng mạch bằng laser và robot.

About 2,500 components are soldered onto circuit boards, joined by cameras, microphones, batteries and glass screens before emerging at the other end as a fully formed phone two and a half hours later.

 • Khoảng 2.500 linh kiện được hàn vào các bảng mạch, được nối với máy ảnh, micrô, pin và màn hình thủy tinh trước khi nổi lên ở đầu kia như một chiếc điện thoại được tạo hình hoàn chỉnh hai tiếng rưỡi sau đó.

Testing, which is also largely by robot, takes another 11.5 hours. Each production line spits out a new phone every 28.5 seconds. When all the lines are operational at the same time, the company makes a new phone every second.

 • Việc kiểm tra, phần lớn là do robot, mất thêm 11,5 giờ. Mỗi dây chuyền sản xuất phun ra một chiếc điện thoại mới cứ sau 28,5 giây. Khi tất cả các dòng hoạt động cùng một lúc, công ty tạo ra một điện thoại mới mỗi giây.

Back in January, Apple was forced into its first warning for more than a decade of slowing sales, as a result of weak demand for its iPhones in the vast Chinese market.

 • Trở lại tháng 1, tập đoàn Apple đã buộc phải cảnh báo đầu tiên trong hơn một thập kỷ làm giảm doanh số, do nhu cầu yếu đối với iPhone của họ tại thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Huawei, however, is growing fast. The success of its smartphones, which are considerably cheaper than Apple equivalents, helped Huawei to achieve a 20% jump in sales to a record 721bn yuan (£82bn) last year. Its profits soared 25% to 59bn yuan (£6.7bn).

 • Huawei, tuy nhiên, lại phát triển nhanh chóng. Sự thành công của chiếc điện thoại thông minh, rẻ hơn đáng kể so với Apple, đã giúp Huawei đạt được doanh số tăng 20% lên mức kỷ lục 721 tỷ nhân dân tệ (82 tỷ bảng Anh) năm ngoái. Lợi nhuận của công ty tăng vọt 25% lên 59 tỷ nhân dân tệ (6,7 tỷ bảng).

That success has pushed Ren up the world’s rich list. According to Forbes, he is the 83rd richest in China, with a £1.7bn personal fortune.

 • Thành công ấy đã đưa tên tuổi Ren vào danh sách người giàu của thế giới. Theo Forbes, ông ấy giàu thứ 83 tại Trung Quốc, với khối tài sản riêng lên đến 1.7 bảng Anh

Highlight Vocabularies

1.Allege (v.) /əˈledʒ/: cáo buộc ai đó đã làm việc phạm pháp nhưng không đưa ra được bằng chứng.

Ex: It has been alleged that the minister received a secret payoff from an arms dealer.

(Ngài bộ trưởng bị cáo buộc đã nhận được một khoản tiền bí mật từ một người buôn bán vũ khí.)


2.Sanctions (n.) /ˈsæŋk.ʃən/: Sự trừng phạt, sắc lệnh

Ex: Many nations have imposed sanctions on the country because of its attacks on its own people.

(Nhiều quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên chính đất nước mình vì các cuộc tấn công vào chính người dân của họ.)


3.Detain (v.) /ˈsæŋk.ʃən/: giam giữ, cầm tù

Ex: A suspect has been detained by the police for questioning.

(Một nghi phạm đã bị cảnh sát giam giữ để thẩm vấn.)


4.Vehemently (adv.) /ˈviː.ə.mənt.li/: một cách kịch liệt, mãnh liệt

Ex: The president has vehemently denied having an extra-marital affair.

(Tổng thống đã kịch liệt phủ nhận có cuộc hôn nhân thứ hai.)


5.Tactic (n.) /ˈtæk.tɪk/: sách lược, thủ đoạn

Ex: These bomb attacks represent a change of tactics by the terrorists.

(Những vụ đánh bom này thể hiện sự thay đổi chiến thuật của những kẻ khủng bố.)


6.Incongruously (adv.) /ɪnˈkɒŋ.ɡru.əs.li/: không thích hợp, phi lý

Ex: The soldiers had roses incongruously stuck behind their ears.

(Những người lính có những bông hồng bị mắc kẹt một cách khó hiểu sau tai họ.)


7.Commodity (n.) /kəˈmɒd.ə.ti/: mặt hàng, sản phẩm

Ex: The country’s most valuable commodities include tin and diamonds.

(Các mặt hàng có giá trị nhất của đất nước bao gồm thiếc và kim cương.)


8.Components (adj.) /kəmˈpəʊ.nənt/: linh kiện

Ex: The factory supplies electrical components for cars.

(Nhà máy cung cấp linh kiện điện cho ô tô.)

9.Dispel (v) /dis’pel/ Xua đuổi đi, xua tan

Ex: to dispel apprehensions

(xua đuổi những mối sợ hãi)

10.Espionage (noun) /,espiə’nɑ:ʤ/ Hoạt động tình báo, hoạt động gián điệp

In this paper, the effectiveness of espionage law in deterring the misappropriation of ideas in the process of being developed is the main policy instrument.

(Trong bài viết này, hiệu quả của luật gián điệp trong việc ngăn chặn hành vi chiếm đoạt ý tưởng trong quá trình phát triển là công cụ chính sách chính.)


Người dịch: Châu Phạm

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: theguardian.com

April 25, 2019
IELTS Planet - Học IELTS online 2019