Cách làm dạng biểu đồ trong IELTS – IELTS Writing

1-featured-image-kinh-nghiem-luyen-thi-n4-1474310121891


Trong IELTS Writing Task 1, bạn có thể nhận được câu hỏi về biểu đồ quy trình. Một sơ đồ quy trình là một trong đó bạn có thể tìm thấy các loại câu hỏi khác nhau. Bạn có thể nhận được hướng dẫn từng bước về cách thực hiện quy trình. Quá trình có thể là về việc sản xuất một sản phẩm trong nhà máy hoặc một quy trình sinh học, v.v. Bạn có thể tìm thấy một số văn bản được viết cùng với sơ đồ để giải thích. Hãy cho chúng tôi xem làm thế nào để thực hiện một loại câu hỏi biểu đồ quy trình trong IELTS Writing Task 1.


Bước 1: Đọc câu hỏi đúng và viết giới thiệu

Khi trong tất cả các câu hỏi về IELTS Writing Task 1, bước đầu tiên là đọc kỹ câu hỏi, một câu hỏi biểu đồ quy trình không phải là ngoại lệ. Ở đây cũng vậy, bạn cần đọc tốt câu hỏi để bạn có thể diễn giải nó để viết phần giới thiệu của bạn. Đọc tiêu đề của biểu đồ quy trình và nhìn chằm chằm vào tất cả các hình ảnh của biểu đồ để có cái nhìn tổng quan về nội dung của quy trình. Bây giờ bạn đã đọc câu hỏi, bạn có thể viết phần giới thiệu nơi bạn có thể sử dụng từ đồng nghĩa và sắp xếp lại một số từ. Bằng cách nhìn vào sơ đồ, bạn có thể bao gồm một số thông tin để viết giới thiệu một cách hiệu quả. Ví dụ:

Question Statement:

The diagram shows process of producing chocolate in the factory.

Introduction:

The given process chart illustrates the process, by which chocolate is produced in the factory, in ten steps from growing of trees to producing liquid chocolate.     

Trong phần giới thiệu ở trên, văn bản được in đậm đã được thực hiện từ bước đầu tiên và thử nghiệm cuối cùng của sơ đồ quy trình.


Bước 2: Viết hai đoạn thân bài

Để giải thích sơ đồ quy trình tốt, bạn nên cấu trúc IELTS Writing Task 1 của mình thành hai đoạn cơ thể có thể có độ dài bằng nhau. Nếu có tổng cộng 10 bước, bạn có thể mô tả năm bước đầu tiên trong đoạn thân thứ nhất trong khi năm bước tiếp theo có thể được mô tả trong đoạn thân thứ hai hoặc nếu không bạn có thể phân chia cách bạn muốn cấu trúc các đoạn tốt. Nó luôn luôn tốt hơn để giải thích bằng cách sử dụng giọng nói thụ động, nó có vẻ tốt hơn. Ví dụ:

     Active Voice:

Crush the leaves and put them in a container. Boil them for about an hour in water and then add honey in it.

     Passive Voice:

The leaves are first crushed and put in a container where they are boiled in water for about an hour. Afterwards, honey is added in the boiled mixture.


Bước 3: Viết kết luận chính

Thông tin tóm tắt nên có trong IELTS Writing Task 1 và do đó, bạn cũng phải viết nó trong câu hỏi biểu đồ quy trình, sau khi viết phần giới thiệu hoặc khi kết thúc nhiệm vụ viết của bạn. Nó sẽ là kết quả chính của quá trình mà bạn có thể rút ra sau khi xem xét cẩn thận tổng quan của nó. Ví dụ:

“To conclude with, different process are used between stage 2 and stage 4 to form by products. However, stage 1 and stage 5 are the common steps involved in the manufacturing process.”


Người dịch: Nhung Nguyễn

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nguồn: ieltsonlinetests

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.