Cách viết phần tổng quan (Overview) của task 1 – IELTS Writing

apple-class-conference-7102


Tổng quan có lẽ là đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ bài luận. Trong thực tế, như chúng ta sẽ thấy sau đây trong bài viết này, rất khó để đạt điểm 7 hoặc hơn nếu không có một đoạn tổng quan tốt.

Đoạn tổng quan chỉ đơn giản là bản tóm tắt các điểm chính hoặc quan trọng nhất trong biểu đồ, quy trình hoặc bản đồ. Nó thường gồm từ 2-3 câu và nên là đoạn thứ hai bạn viết trong bài luận của mình. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, nó cũng ảnh hưởng đến những gì bạn viết trong phần còn lại của bài luận.

Học cách viết một đoạn tổng quan tốt  và bạn có nhiều khả năng hơn trong việc đạt được một điểm số cao.


       1. Giám khảo muốn điều gì?

Một đoạn tổng quan là một trong những điều đầu tiên một giám khảo tìm kiếm bởi vì nó cho họ thấy rằng bạn có thể xác định thông tin quan trọng nhất từ biểu đồ biểu đồ và xác định rõ ràng các xu hướng tổng thể và những sự so sánh.

Nếu chúng ta nhìn vào sơ đồ đánh dấu chính thức, chúng ta có thể thấy rằng từ ‘tổng quan’ được đề cập ba lần:

Điều này có nghĩa là để đạt được ít nhất 5 điểm cho “task achievement” ( hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bài viết), chúng ta phải viết một đoạn tổng quan. Nếu chúng ta không đưa ra bất kỳ cái nhìn tổng quan nào, chúng ta sẽ luôn đạt điểm dưới  5. Nếu chúng ta chọn dữ liệu thích hợp để đưa vào phần tổng quan, chúng ta sẽ đạt được điểm 6 và nếu phần này được viết ‘rõ ràng’, chúng ta nhận được điểm 7 cho phần này của bài kiểm tra.

Nếu bạn biết cách chọn dữ liệu thích hợp và bạn luyện tập viết một đoạn tổng quan cho thật rõ ràng, thì bạn có khả năng nhận được điểm số mà bạn xứng đáng được nhận trong phần này.


       2. Phần tổng quan là gì?

Để hiểu điều này, chúng ta phải nhìn vào câu hỏi. Câu hỏi của task 1 trong bài thi học thuật là luôn giống nhau:

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo những nét đặc trưng chính và tiến hành so sánh ở nơi có liên quan.

Do đó, chúng ta cần cung cấp một phần tóm tắt ngắn về những nét đặc trưng chính. Bạn làm điều này trong đoạn tổng quan bằng cách chọn ra 3-4 thứ quan trọng nhất mầ bạn có thể thấy và viết chúng theo các thuật ngữ chung. Nói chung, bạn không phải chứng minh cho bất cứ điều gì bạn nhìn thấy từ dữ liệu của  biểu đồ, bạn chỉ cần viết về những gì bạn có thể thấy một cách trực quan.


       3. Làm thế nào để bạn chọn được những nét đặc trưng đúng?

Để hiểu điều này, chúng ta phải suy nghĩ về các loại biểu đồ khác nhau mà chúng ta có thể thấy. Nói chung có hai loại biểu đồ khác nhau: động và tĩnh.

Biểu đồ động trình bày dữ liệu theo thời gian và biểu đồ tĩnh trình bày dữ liệu tại một thời điểm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến loại dữ liệu chúng ta chọn.

Khi chúng ta nhìn vào biểu đồ động, chúng ta nên tìm kiếm:

 • Dữ liệu làm gì từ khi bắt đầu đến khi kết thúc?
 • Chúng thường tăng, giảm hay biến động?
 • Có bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào so với xu hướng chung không ?
 • Nhìn chung chúng tăng hay giảm?
 • Các điểm cao nhất và thấp nhất của các dữ liệu?
 • Khi chúng ta nhìn vào biểu đồ tĩnh, chúng ta nên tìm kiếm:
 • Giá trị cao nhất / thấp nhất là gì?
 • Những sự khác biệt đáng chú ý nhất là gì?
 • Có bất cứ điểm tương đồng nào?
 • Có bất kỳ ngoại lệ đáng kể nào?
 • Có ngữ pháp đặc biệt nào không?

Bạn nên tạo nên một câu phức tạp bằng cách tạo ra mệnh đề phụ. Câu phức tạp là những câu có nhiều hơn một mệnh đề và chúng giúp tăng điểm số của chúng ta trong phần phạm vi ngữ pháp theo tiêu chuẩn của việc chấm điểm .

Bạn có thể dễ dàng tạo cấu trúc mệnh đề phụ trong phần tổng quan bằng cách nối hai mẩu thông tin với các từ ‘while’, ‘whereas’ (trong khi), ‘although’, ‘even though’ (Mặc dù), ‘with’ (với),  hoặc từ ‘and’ (và). Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn biết ý nghĩa của những từ này và cách chúng được sử dụng trong câu một cách chính xác.


       4. Một phần tổng quan làm thế nào để phù hợp với phần còn lại của bài luận?

Tổng quan phải là đoạn thứ hai của một cấu trúc gồm có bốn đoạn:

 • Đoạn 1- Câu diễn giải
 • Đoạn 2 -Tổng quan
 • Đoạn 3- Các chi tiết
 • Đoạn 4- Các chi tiết

Tôi nói với học sinh của mình hãy viết tổng quan trước khi viết các chi tiết bởi vì điều này cho giám khảo biết rằng bạn đã xác định được các đặc trưng chính và việc xác định này cũng giúp bạn viết đoạn về các chi tiết. Trong các đoạn viết về các chi tiết, bạn sẽ chỉ đơn giản là lấy những lời khẳng định bạn đã viết trong phần tổng quan và làm rõ chúng với dữ liệu.


       5. Có phải tôi không nên viết một kết luận không?

Đúng. Kết luận thực ra là một phần tóm tắt những gì bạn nghĩ hay ý kiến của bạn. Đây không phải là một bài luận nêu ý kiến và do đó, bạn không cần phải viết một kết luận. Chỉ viết kết luận cho phần task 2 của bài thi.

Lưu ý cách tôi đã chọn ra các đặc trưng được coi là ‘the most significant/noticeable/important’ (đáng kể nhất / đáng chú ý nhất / quan trọng nhất) và nói về chúng một cách rất chung chung trong phần tổng quan. Tôi đã không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trong phần tổng quan. Tuy nhiên, tôi đã lấy những đặc trưng từ phần tổng quan và minh chứng cho chúng bằng dữ liệu trong các đoạn 3 và 4.


Người dịch: Ly

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Nguồn:ieltsadvantage.com

Related Articles