IP_Book – Cambridge Practice Tests for IELTS 5

Cambridge Practice Tests for IELTS 5

Cambridge IELTS 5 gồm 4 bài thi IELTS chuẩn biên soạn bởi Cambridge ESOL, cung cấp các đề luyện thi chất lượng. Cuốn sách của học sinh với lời giải đi kèm cung cấp cho các học sinh một cơ hội tuyệt vời để làm quen với bài thi IELTS và thực hành các kỹ năng làm bài thi khi sử dụng các đề thi được chuẩn bị bởi Cambridge ESOL. Cuốn sách này gồm 4 đề thi hoàn chỉnh cho các ứng viên học thuật, và có thêm phần đọc và viết dành cho các ứng viên thường. Một phần giới thiệu riêng cho từng phần đã được bao gồm trong mỗi cuốn sách, cùng với đó là lời giải thích về hệ thống tính điểm được Cambridge ESOL sử dụng. Phần đáp án và script của các đoạn băng sẽ khiến cuốn sách trở nên lý tưởng cho những học sinh luyện thi từng phần hoặc hoàn toàn tự luyện.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tải xuống tại đây!

Related Articles

sex videos
IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.