Cambridge Vocabulary for IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS

Cambridge Vocabulary for IELTS bao gồm nhiều típ tiếp cận các task của bài thi IELTS, đặc biệt là những chỗ dễ sai như ngôn từ để mô tả số liệu và quá trình. Cuốn sách này được viết bởi the Cambridge International Corpus và the Cambridge Learner Corpus với mục đích giúp thí sinh xây dựng hệ thống từ vựng và nắm những lối sai thường gặp khi ôn thi.

    Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tải xuống tại đây nha!

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.