IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Cần gì cho một bài Writing band 7.0? (P1) – IELTS Writing


Nhiều người trong chúng ta luôn tự hỏi mình rất nhiều lần rằng làm sao để đạt được  7.0 trong phần thi Writing. Nếu bạn cần đạt được band 7.0 nhưng kết quả thì lại không được như mong muốn,  rất khó để nói vấn đề nằm ở đâu nếu chưa xem qua bài viết của bạn. Vì vậy, mục đích của bài viết này là giúp chúng ta có cái nhìn chung hơn về điều kiện để đạt được 7.0 ở phần Writing. Nếu bạn muốn hiểu rõ cụ thể những lỗi sai trong bài viết của mình thì việc bạn cần là trao đồi với một người có kinh nghiệm về IELTS. Điều đáng nói ở đây là những người đạt điểm 6 hoặc 6.5 rất khó để đạt được 7.0! Từ 6.5 đến 7.0 là cả một bước nhảy vọt, vậy nên, trong bài viết này sẽ giải thích những điều kiện cần thiêt để đạt được 7.0 IELTS.


oli-dale-139169


Chúng ta sẽ tập trung vào writing task 2 hơn là task 1, nhưng điều kiện và quy luật gần như là giống nhau. Sự khác nhau giữa việc làm bài viết task 1 và task 2 sẽ được đề cập ở cuối bài.

Tiêu chí chấm bài

Để hiểu rõ thêm, chúng ta hãy nhìn vào Bảng IELTS band descriptors dành cho band 7.0.Đây không phải là thông tin bí mật mà được chia sẻ rộng rãi từ các trung tâm tổ chức kỳ thi hoặc bạn có thể tìm trên internet.

Tiêu chí IELTS Band 7 Descriptors
Nhiệm vụ cần đạt được (Task Achievement)
 • Giải quyết tất cả các phần của đề bài.
 • Trình bày quan điểm rõ ràng, xuyên suốt.
 • Trình bày, diễn giải và chứng minh các ý chính, nhưng chú ý đừng quá bao quát hoặc chứng minh nửa vời.
Tính mạch lạc và liên kết (Coherence & Cohesion)
 • Sắp xếp các ý một cách logic; cần có một quá trình xuyên suốt
 • Sử nhiều từ liên kết một cách hợp lý cho dù sẽ có vài từ được dùng nhiều lần
 • Mỗi đoạn cần có câu chủ đề
Vốn từ vựng (Lexical Resource)
 • Dùng vốn từ vựng phong phú thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển và chính xác
 • Dùng các từ vựng ít phổ biến với những cách nói khác nhau hay collocation.
 • Hạn chế sử dụng sai ý nghĩa từ, chính tả hoặc loại từ.
Sự đa dạng và độ chính xác về ngữ pháp(Grammatical Range and Accuracy)
 • Sử dụng các cấu trúc phức tạp
 • Hạn chế dùng sai cấu trúc
 • Sử dụng được ngữ pháp và dấu câu.

Khi chấm bài, từng tiêu chí sẽ được đánh giá và điểm cuối cùng sẽ lấy trung bình điểm thành phần.Vì vậy, nếu bạn được 6.5, có nghĩa là bạn không đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Ví dụ:

Task acheivement = 7

Coherence and cohesion = 7

Lexical Resource  = 7

Grammatical Range and Accuracy = 6

Điểm chung Writing = 6.5

Như ví dụ trên, bạn phải đưa bài làm của mình cho các giáo viên dạy IELTS có kinh nghiệm và nhận được những lời khuyên để khắc phục một số lỗi trong bài viết và các chi tiết không đáp ứng các điều chí.Nếu bạn tìm ra và khắc phục được những lỗi đó, bạn sẽ cải thiện được điểm số. Bây giờ, chúng ta cần làm rõ một số lỗi mà bạn thường mắc phải.

1. Task Achievement

Rất đơn giản, tiêu chí này đánh giá bạn thông qua 2 yêu cầu cụ thể: trả lời đầy đủ câu hỏi và cung cấp lí lẽ/ dẫn chứng để bảo vệ ý kiến của bạn. Để giải quyết tất cả các phần của nhiệm vụ, bạn phải đáp ứng với tất cả mọi yêu cầu trong câu hỏi.

Ví dụ như :

“Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime.

Discuss both views and give your opinion.”

Yêu cầu đề bài là Disscuss both views and give your opinion. Vì vậy, giả dụ như bạn chỉ viết về một quan điểm hoặc không đưa ra ý kiến riêng của mình thì bạn giải quyết được tất cả các yêu cầu mà đề bài đưa ra .Vì thế bạn sẽ không đạt được 7.0 trong bài ielts writing.Hoặc bạn chỉ viết rất ngắn về những quan điểm đó, thì điều này coi như là ban không đưa ra môt câu trả lời đầy đủ .Bài học cần rút ra là sự quan trọng của việc đọc và hiểu đề để có thể đưa ra môt câu trả lời hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài. Bạn cũng cần phải có quan điểm rõ ràng xuyên suốt. Nếu như quan điểm của bạn không rõ ràng và thông nhất trong toàn bài viết, bạn sẽ khó mà đạt được band 7. Bạn cũng phải giải thích và chứng minh đầy đủ cho ý kiến của mình. Nếu không có khả năng viết ra qua nhiều các ý kiến – bạn có thể chọn ra 1 vài cái rồi diễn giải chúng với đầy đủ lý do và ví dụ.

Nhìn vào các bài văn mẫu, bạn sẽ thấy rõ hơn cách một quan điểm được trình bày rõ ràng và cách trình bày một vài y kiến nhưng chúng được giải thích và chứng minh đầy đủ.

2. Cohenrence and Cohesion

Tiêu chí này nghĩa là cách bạn sắp xếp và trình bày ý kiến của mình, và cách bạn làm bài văn của mình dễ hiểu hơn.Bạn cần biết đến làm thế nào để sắp xếp các ý tưởng của mình một cách hợp lý bằng việc chia các đoạn văn một cách logic và liên kết với nhau để đạt điểm 7.Một điều quan trọng nữa là bạn phải có câu chủ đề trong mỗi đoạn.Ví dụ, nếu bạn viết về các lợi ích và tác hại của một điều gì đó, bạn có thể viết mỗi cái một đoạn văn. Mỗi đoạn phải có câu chủ đề đề cập về lợi ích hay tác hại.Nếu bạn xáo trộn chúng, nó sẽ trở nên lủng củng, không rõ ràng.Một lần nữa, nhìn vào các bài văn mẫu, bạn sẽ thấy mỗi đoạn đều có câu chủ đề.

Bạn cũng cần dùng kết hợp các từ liên kết.Đó là các từ giúp liên kết các ý của bạn với nhau.Ví dụ như “however”, “firstly”, “moreover” và các liên từ khác như “ and”, “because”.Bạn cần có sự đa dạng về liền từ nếu muốn đạt được điểm 7, và bạn phải dùng chúng một cách hợp lý và uyển chuyển hơn là một cách máy móc.

(to be continued)


Biên tập: Tony

Premium IELTS Sale còn 1.500.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn tham khảo: ieltsbuddy.com

 

September 9, 2017
IELTS Planet - Học IELTS online 2019