IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chưa phân loại

14

Mar'15

Mình đã học Writing task 1 thế nào?

Lấy tờ giấy cái bút. Ghi ghi chép chép. Phân phân tích tích. Tóm lại mấu chốt điểm cao của …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019