IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Học IELTS Listening

14

Mar'18

Nguồn nghe tiếng Anh (có transcript) để chép chính tả – IELTS Listening

Chi tiết phương pháp nghe chép chính tả đã giúp mình nâng band điểm IELTS Listening từ 5.5 lên 8.5 …

Read More

09

Mar'18

Hãy cẩn thận với thông tin bị gây nhiễu!! – IELTS Listening

1. Vấn đề Mục đích của bài thi nghe IELTS Listening là kiểm tra xem học sinh nào có thể …

Read More

07

Mar'18

Để cải thiện kết quả trong bài thi nghe – IELTS Listening

Bạn đã luyện tập nhiều, bạn đã nghe radio, làm bài thi luyện tập, bạn đã thi IELTS nhiều lần …

Read More

05

Mar'18

Tầm quan trọng của việc ghi chú – IELTS Listening

Các cá nhân có kỹ năng nghe tốt đều có sự tập trung cao độ và thực sự chú tâm …

Read More

23

Feb'18

Chiến lược làm phần 4 trong bài thi Nghe – IELTS Listening

Suốt bốn phần của bài thi nghe IELTS Listening, các đoạn băng và câu hỏi trở nên khó dần, vì …

Read More

21

Feb'18

8 dạng câu hỏi trong phần thi đọc và nghe IELTS – Tự học IELTS

Nhằm chuẩn bị cho bài thi IELTS, bạn cần tìm hiểu về một số dạng câu hỏi có thể gặp. …

Read More

18

Feb'18

11 kênh Podcast giúp bạn giỏi nghe nói (P3) – IELTS Listening

9. Culips ESL Podcast (iTunes – website) Cho dù bạn chỉ có thể nói “hello” bằng tiếng Anh hoặc có thể …

Read More

18

Feb'18

11 kênh Podcast giúp bạn giỏi nghe nói (P2) – IELTS Listening

5. Splendid Speaking (iTunes – website) Hãy nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn để hoàn thiện bằng cách dành …

Read More

18

Feb'18

11 kênh Podcast giúp bạn giỏi nghe nói (P1) – IELTS Listening

Bạn muốn cải thiện tiếng Anh nghe IELTS Listening và Speaking của bạn, nhưng bạn không muốn phải nhìn thấy …

Read More

08

Feb'18

Làm thế nào để đọc hiểu câu hỏi phần thi Nghe? – IELTS Listening

Trong phần thi nghe IELTS, bạn sẽ được ban cho một cơ hội độc đáo, một cơ hội mà bạn …

Read More

06

Feb'18

Top 10 mẹo trong phần nghe IELTS (P1) – IELTS Listening

Liệu chúng ta có khả năng đạt được điểm 9.0 trong phần thi nghe IELTS chứ? Câu trả lời chính …

Read More

06

Feb'18

Kinh nghiệm nghe 9.0 (P2) – IELTS Listening

4. Thứ tư, bạn cần luyện cho mình kĩ năng Nghe KĨ Trong thời gian đầu bạn chưa quen với …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019