IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Học IELTS Writing

18

Jan'19

Ví dụ về bài Essay, chủ đề bản án tử hình – IELTS Writing

Một ví dụ về bài viết IELTS 9.0 với chủ đề sự gia tăng trong tỉ lệ tội phạm và …

Read More

11

Jan'19

Bài Luận IELTS Mẫu – Chủ Đề: Quảng Cáo – IELTS Writing

Bài luận IELTS này về chủ đề quảng cáo. Có nhiều loại câu hỏi bạn có thể gặp trong bài …

Read More

07

Jan'19

Xây dựng từ vựng Band 8+ IELTS Writing Task 2 với phương pháp này – IELTS Writing

  Trong Task 2 của bài thi Writing của IELTS bạn sẽ cần viết một bài luận ít nhất 250 …

Read More

02

Jan'19

Làm thế nào để viết một lá thư than phiền? – IELTS Writing

Phần viết của bài thi IELTS General Training bao gồm hai phần và thí sinh cần hoàn thành trong một …

Read More

02

Jan'19

Khởi đầu thông minh, chinh phục bài luận – IELTS Writing

Bạn vượt qua bài thi IELTs một cách tự tin rằng bạn hoàn thành xuất săc bài luận của mình. …

Read More

01

Jan'19

6 cách để cải thiện kĩ năng viết IELTS – IELTS Writing

Nhiều người trong chúng ta thường gặp khó khăn với kỳ thi IELTS. Bài kiểm tra này nổi tiếng với …

Read More

28

Dec'18

6 cấu trúc so sánh số liệu để đạt band 7 – IELTS Writing

Đạt thang điểm 7 trở lên trong bài viết IELTS task 1 bằng cách sử dụng 6 cấu trúc sau …

Read More

26

Dec'18

Cách viết một câu phức hiệu quả (P2) – IELTS Writing

Làm thế nào để viết được một câu phức? Hãy nhớ rằng một câu phức chỉ là nhiều hơn một …

Read More

26

Dec'18

Những mẹo đỉnh cao để viết một bài tiểu luận – IELTS Writing

Viết bài tiểu luận là thứ gì đó bạn sẽ cần để thảo luận về nhiều điểm chính trong vốn …

Read More

24

Dec'18

Làm thế nào để viết Task 2 của Writing IELTS dạng Causes – Solutions – IELTS Writing

Trong bài viết này, các giám khảo IELTS muốn bạn thảo luận về nguyên nhân hoặc lý do của vấn …

Read More

19

Dec'18

Cách viết bài tiểu luận IELTS một cách hoàn hảo – Writing IELTS

Bài luận cho Task  2 của kỳ thi Viết IELTS là điều mà rất nhiều người học cảm thấy lo …

Read More

17

Dec'18

The IELTS Writing test: chỉ ra sự khác biệt giữa formal và informal – Writing IELTS

Nhiều bạn hỏi tôi về sự khác biệt giữa cách viết formal và informal trong IELTS và đây theo tôi …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019