IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Tự học IELTS

04

Jan'19

Nâng điểm IELTS với Collocation – Tự học IELTS

Chủ đề: Risk(Part 1)        1. Verb + risk   reduce risk: giảm thiểu rủi ro   Ví …

Read More

02

Jan'19

10 mẹo về bài kiểm tra nói IELTS – Tự học IELTS

  Gần đây bạn đã bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra Nói IELTS, phải không? Vâng, có rất …

Read More

01

Jan'19

Từ vựng IELTS với chủ đề mối quan hệ P2- Tự học IELTS

Câu hỏi IELTS phần 3: Examiner: Do you think marriage is still as important as ever? (Giám khảo: Bạn có …

Read More

01

Jan'19

Từ vựng IELTS với chủ đề mối quan hệ P1- Tự học IELTS

Đọc các câu hỏi IELTS cùng những câu trả lời sau đây và tập trung vào các cụm từ được …

Read More

31

Dec'18

Sử dụng kiến thức của bạn hiệu quả trong IELTS – Tự học IELTS

IELTS sẽ yêu cầu bạn tương tác với vô số các chủ đề trong ngày. Một số chủ đề này …

Read More

29

Dec'18

Lời khuyên IELTS: “tư duy từ vựng” – Tự học IELTS

Tôi từng viết về điều này trước đây, nhưng tôi nghĩ đó là thông điệp mà tôi cần lặp lại: …

Read More

28

Dec'18

Không có thời gian học ngoại ngữ? Không thành vấn đề! – Tự học IELTS

Bạn đã có định hướng học một ngôn ngữ mới, với Verbling, bạn đã có những công cụ. Nhưng vấn …

Read More

27

Dec'18

Nâng điểm IELTS với Collocation – Tự học IELTS

Topic: Promise    make promise = hứa hẹn   Ví dụ:   I’ll try to get back in time for …

Read More

26

Dec'18

Nâng điểm IELTS với Collocation – Tự học IELTS

Collocation Rules (Part 2) 3          Obeying and disobeying rules        1. Break the rules: phá luật Ví …

Read More

24

Dec'18

Idiom để đạt được thang điểm 8 trở lên về chủ đề Công nghệ – Tự học IELTS

Hôm nay, bạn sẽ học được hơn 8 thành ngữ và tiếng lóng về công nghệ – một chủ đề …

Read More

23

Dec'18

Sử dụng Idiom trong bài thi Nói IELTS – Tự học IELTS

Một trong những thứ mà phân chia người bản xứ nói tiếng Anh và người học ngôn ngữ này là …

Read More

21

Dec'18

Những lời khuyên từ Andrew để đạt được điểm 9 trong phần thi Nói của IELTS – Tự học IELTS

Andrew đã thành công đạt được điểm 9 trong phần thi Nói của IELTS. Và anh ấy đã chia sẻ …

Read More
IELTS Planet - Học IELTS online 2019