IELTS Planet - Học IELTS online

Chữa bài nâng cấp 911

sau hơn 20.000 bài chữa Writing và Speaking đã nhận được – chúng mình nhận ra rằng có một số các bài Writing và Speaking – thật sự rất cần phải “hà hơi thổi ngạt”.
Xin giới thiệu 911 Writing và Speaking trên IELTS Planet – chuyên mục chữa bài nâng cấp dành cho các bạn cần nâng cấp level bài chữa lên một tầm cao mới sau từng bài viết.
Bài viết trong 911 sẽ được chấm bởi ít nhất 2 CTV trên IP trước khi được trả cho học viên, đồng thời thỏa mãn toàn bộ các tiêu chí mà bạn sẽ thấy trong 1 bài demo 911 tại đây.
Ngay từ bây giờ, các bạn đã có thể test chữa bài 911 bằng cách gửi bài tại:
– 911 Writing : https://ieltsplanet.info/forums/forum/chua-bai-ielts-writing/chua-bai-writing-911/
– 911 Speaking : https://ieltsplanet.info/forums/forum/chua-bai-speaking/chua-speaking-part-1-2-3-911/

Miễn là chữ bạn không quá xấu, chúng mình khuyến khích bạn vừa viết bài vừa bấm thời gian (nếu được, hãy xài viết chì nhé) – để kết quả bài chấm sát với điểm thi thực tế nhất.

Từ 9/11/2017 – Forums 911 sẽ chỉ dành cho HV Premium IELTS 8.0 nhé.

 

IELTS Planet - Học IELTS online 2019