Chuẩn bị cho Writing Task 1 – IELTS Writing

Chuẩn bị cho IELTS Academic Writing Task 1


Kết quả hình ảnh cho hình IELTS phần 1

Nếu bạn không có ý tưởng để chuẩn bị cho IELTS Writing task 1 và lo lắng về kí thi sắp tới, thì đây chính là một vài tip có ích cho bạn.


Hiểu yêu cầu

Có nghĩa là bạn phải hiểu bạn sắp viết về  cái gì và tính điểm như thế nào?

IELTS Academic writing task 1 yêu cầu người thi mô tả thông tin với giới hạn 150 từ. Các thông tin có thể là biểu đồ, đồ thị, bảng, quá tình. Bạn cần tóm lại thông tin bằng cách mô tả các điểm chính và so sánh các điểm liên quan chú ý bạn phải tìm ra thông tin khóa chứ không viết lại tất cả thông tin chi tiết

Đừng quên kiểm tra tại tiêu chí đánh giá IELTS Academic Writing task 1 để xem bài viết của bạn được tính điểm như thế nào?


Từ vựng

Thay đổi từ vựng trong bài writing sẽ giúp bạn có điểm số cao hơn. Vì vậy, bạn cần học một vài từ và mô tả thường được dùng cho dữ liệu và xu hướng. Ví dụ:

 1. data, figure, amount, number
 2. percentage, rate, share, portion, part
 3. increase, climb, grow, rise, ascend
 4. decrease, fall, decline, drop, descend
 5. highest point, top, peak
 6. bottom, lowest point
 7. steadily, stably, moderately
 8. dramatically, greatly, remarkably, significantly
 9. slowly, slightly, a minor increase/decrease
 10. fluctuate, wave
 11. around, roughly, approximately

Đọc ví dụ:

Đọc ví dụ và tìm ra điểm mạnh cũng như điểm yếu trong các ví dụ đó. Đây là một vài việc bạn có thể làm với một ví dụ.

 1. Ghi lại các cấu trúc câu và mô tả có ích
 2. Nghĩ xem cái gì sẽ giúp cải thiện bài ví dụ tốt hơn
 3. Nghĩ xem bạn sẽ mô tả thông tin đã cho như thế nào?

Luyện tập

Kiểm tra thông qua practice task. Bên cạnh đó có rất nhiều bài practice tasks để làm. Luyện tập bài viết của bài ít nhất 2 lần/tuần và cố gắng đánh giá chúng cùng với bạn học của mình.

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Người dịch: Nguyễn Thị Trang

Nguồn: http://magoosh.com/

Related Articles

IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.