IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Chuyện cười: Dadu và Daddy – IP Share

adult-adventure-biker-1010557


Dadu was a seven year old boy. He was naughty, funny and very mischievous. One day, his mom was unwell and he was looked after by his daddy. Dadu’s daddy asked him to go to bed as it was close to 9.30 pm.

  • Dadu là một cậu nhóc bảy tuổi. Cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm, hài hước và rất tinh quái. Một ngày nọ, mẹ của cậu nhóc không khỏe và cậu được bố chăm sóc. Bố của Dadu yêu cầu cậu đi ngủ vì đã gần 9 giờ 30 tối.

Dadu went to his room. His daddy was watching television in the living room.

  • Dadu đi về phòng mình. Bố của cậu đang xem tivi trong phòng khách.

It was 9.45 and Dadu called, ‘Daddy, can you please bring me a glass of water to drink?’

  • Lúc đó là 9.45 và Dadu gọi, “Bố ơi, bố có thể mang cho con một cốc nước để uống được không ạ?”

Daddy was annoyed, ‘No way Dadu! You get it on your own!’

  • Bố cậu khó chịu, “Không đời nào Dadu! Con tự lấy nó đi!”

After five minutes, Dadu called his dad and said, ‘Daddy can you please give me a glass of water? I’m very thirsty’

  • Sau năm phút, Dadu gọi cho bố và nói, “Bố có thể mang cho con một cốc nước được không ạ? Con rất khát”

Daddy replied, ‘No Dadu. I already told you!’

  • Bố cậu trả lời, “Không Dadu. Bố đã nói với con rồi!”

After five minutes, Dadu shouted, ‘Daddy can you please give me water?’

  • Sau năm phút, Dadu hét lên, “Bố có thể cho con uống nước được không?”

Daddy said, ‘I told you twice, I won’t! If you ask again, I will come in and spank you!’

  • Bố cậu nói, “Bố đã nói với con hai lần rồi, Bố sẽ không làm thế!! Nếu con hỏi lại một lần nữa, bố sẽ đến và đánh đòn con!”

Dadu was silent for a while. After 10 minutes, ‘Daddy, when you come to spank me, can you please give me a glass of water?’

  • Dadu im lặng một lúc. Sau 10 phút, ‘Bố, khi bố đến đánh con, bố có thể mang cho con một cốc nước được không?’

Daddy was speechless!

  • Bố cậu không nói nên lời!

Người dịch: Hải Nam

Premium IELTS Sale còn 1.900.000VNĐ – Trọn bộ 13 lộ trình từ 0 – 8.0+


Đây là gì?

Premium Kit


Nguồn: kidsworldfun

August 3, 2018
IELTS Planet - Học IELTS online 2019