IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Học IELTS online

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 743Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Gợi ý Vocab cho 40 Topic IELTS Speaking

(  REVIEWS )
 776Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 2125Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Học IELTS Định Cư

(  REVIEWS )
 2850Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Tự học IELTS cho người bắt đầu

( 4 REVIEWS )
 6982Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Tự luyện IELTS Listening

( 45 REVIEWS )
 3394Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 3423Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Review mới

Em tâm đắc nhất là khóa luyện thi IELTS Premium 6 tháng của IELTS Planet, tại vì với khóa học này em nghĩ mình sẽ có cơ hội học và hiểu sâu về IELTS nhiều hơn, khoảng thời gian luyện cũng có lộ trình cụ thể nhưng không quá là gấp rút, bản thân em cũng từng học trực tuyến trên mạng nên em cảm thấy rất là hiệu quả, mình có thể xem lại những video bài giảng sau khi học xong nữa nên em rất...Read more

Trường Nam ( chrisnam988)

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019