IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

Học IELTS online

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 762Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Gợi ý Vocab cho 40 Topic IELTS Speaking

(  REVIEWS )
 798Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 2143Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Học IELTS Định Cư

(  REVIEWS )
 2868Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Tự học IELTS cho người bắt đầu

( 4 REVIEWS )
 7000Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Tự luyện IELTS Listening

( 45 REVIEWS )
 3412Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 3441Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019