IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0

IELTS Reading

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 771Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS with 1 day free trial

Review mới

Em tâm đắc nhất là khóa luyện thi IELTS Premium 6 tháng của IELTS Planet, tại vì với khóa học này em nghĩ mình sẽ có cơ hội học và hiểu sâu về IELTS nhiều hơn, khoảng thời gian luyện cũng có lộ trình cụ thể nhưng không quá là gấp rút, bản thân em cũng từng học trực tuyến trên mạng nên em cảm thấy rất là hiệu quả, mình có thể xem lại những video bài giảng sau khi học xong nữa nên em rất...Read more

Trường Nam ( chrisnam988)

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019