IELTS Speaking

Sprint-IELTS Gif

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 601Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS
Sports word cloud collage, hobbies and leisure concept background

Gợi ý Vocab cho 40 Topic IELTS Speaking

(  REVIEWS )
 633Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS
Giải mã Speaking 8.5

Giải mã Speaking 8.5

( 1 REVIEWS )
 3290Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS

Review mới

Mình hứng thú với khoá premium ielts, với lộ trình 3 tháng và học phí là 1tr5 khá phù hợp với sinh viên học sinh và người có ít thời gian như mình. Mình đặc biệt thích phần chữa writing và speaking của ielts planet, khá chi tiết và dễ hiểu

Nhi Duong

Học viên Premium IELTS

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2019