IELTS Writing

Sprint-IELTS Gif

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 603Không giới hạn thời gian học - Đăng ký Premium IELTS

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2019