IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Grammar

Sprint-IELTS Gif

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 1082.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
Ivy_course_600x600

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 15082.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên

Bài Writing vừa được chữa

IELTS Planet - Học IELTS online 2019