IELTS Planet - Học IELTS online

IELTS Grammar

Sprint-IELTS Gif

Tổng ôn IELTS 6.5 (Sprint IELTS Demo)

(  REVIEWS )
 2862.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài
Ivy_course_600x600

Ivy Grammar

(  REVIEWS )
 16782.000.000 đ 1.800.000 đ học kèm 1 year chữa bài

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019