IELTS Planet - Học IELTS online, Luyện thi IELTS Online cùng Gia sư IELTS 8.0
Course Curriculum
Giới thiệu
Giới thiệu chung về khóa ngữ pháp FREE 00:04:00
Cách học từ vựng 00:00:00
Tổng hợp các lỗi thường mắc phải trong IELTS 00:00:00
Bài 1
Bài 1 – Cấu trúc câu (Phần 1) 00:06:00
Bài 1 – Cấu trúc câu (Phần 2) 00:09:00
Bài 1 – Sự tồn tại của chủ ngữ – động từ (Phần 3) 00:05:00
Bài 2
Bài 2 – Chủ ngữ, động từ phải hòa hợp về số (Phần 1) 00:04:00
Bài 2 – Chủ ngữ, động từ phải có nghĩa (Phần 2) 00:04:00
Bài 2 – Chủ ngữ luôn chia ở số ít (Phần 3) 00:07:00
Bài 3
Bài 3 – Thì hiện tại và hiện tại hoàn thành (Phần 1) 00:08:00
Bài 3 – Thì quá khứ (Phần 2) 00:14:00
Bài 3 – Thì tương lai (Phần 3) 00:09:00
Bài 3 – Động từ giả định 00:08:00
Bài 3 – Động từ điều kiện 00:00:00
Bài 4
Bài 4 – Bị động 00:00:00
Bài 5
Bài 5 – Đại từ 00:07:00
Bài 6
Bài 6 – Giới thiệu về thành phần bổ nghĩa (Phần 1) 00:04:00
Bài 6 – Các loại thành phần bổ nghĩa (Phần 2) 00:08:00
Bài 6 – Mệnh đề quan hệ (Phần 3) 00:11:00
Bài 7
Bài 7 – Cấu trúc song song 00:09:00
Bài 8
Bài 8 – Sự song song trong cấu trúc so sánh 00:07:00
Bài 8 – Cấu trúc so sánh 00:00:00
Tài liệu khác
Ivy Grammar – Bài tập tổng hợp 00:00:00
TAKE THIS COURSE

Review mới

Mình hứng thú với khoá premium ielts, với lộ trình 3 tháng và học phí là 1tr5 khá phù hợp với sinh viên học sinh và người có ít thời gian như mình. Mình đặc biệt thích phần chữa writing và speaking của ielts planet, khá chi tiết và dễ hiểu

Nhi Duong

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019