[Ebook] IELTS Writing Academic Task 1 – How to write at a band 9 level

Các bạn có thể thấy cuốn này khá lạ nhưng thực sự là rất hay luôn nha ^^

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


2017-11-24 (2)


Vì mục tiêu của sách là giúp các bạn đạt 9.0 IELTS Writing Task 1 nên sách sẽ có cấu trúc khá khác những cuốn dạy writing căn bản thường thấy. Sách không phân loại từng dạng từng kiểu biểu đồ trong Task 1 để chỉ bạn từng bước làm hay cấu trúc làm từng dạng. Đúng hơn, sách sẽ chỉ dẫn những kĩ năng thêm bạn cần bồi dưỡng để có thể đạt được tất cả các chi tiết chấm điểm trong band 9.0 Writing. Chi tiết cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn:

 • Cách phân tích các dạng câu hỏi Task 1
 • Cách triển khai ý tưởng từ tổng quát đến chi tiết trong thời gian ngắn
 • Cấu trúc Task 1 đúng đủ
 • Cấu trúc chi tiết phân tích bài 1 nguồn dữ liệu
 • Cấu trúc chi tiết phân tích bài 2 nguồn dữ liệu
 • Từ vựng đa dạng cho các loại miêu tả dữ liệu
 • Sự quan trọng của nhịp độ viết bài
 • Xây dựng đoạn hợp lí
 • Sự quan trọng của tính mạch lạc liên kết
 • Cách viết sử dụng 2 nguồn dữ liệu
 • Cách mô tả biều đồ
 • Xem lại một vài câu hỏi lưu ý

Mình nghĩ cuốn này sẽ phù hợp hơn với những bạn đã có nền tảng cỡ 6.5+ (nắm vững cấu trúc và có một vốn từ cũng như văn phạm nhất định) và muốn nâng cao band điểm của mình.


Link tải: https://goo.gl/z1VJkq


(Sưu tầm)

Related Articles

sex videos
IELTS Planet - học ielts online

APPLY Học Bổng 95% bậc Đại học tại SP Jain, Úc

1. Cam kết 100% đậu HỌC BỔNG nếu hồ sơ được nhận

2. Có kết quả trong 14 ngày (nếu đã có IELTS 6.5)

3. Học bổng chỉ dành cho các bạn Apply khối ngành kinh tế và DATA Science.