Trang chủ Forums Giải thích chi tiết đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

Oh bother! No topics were found here!

Quota post bài của bạn còn: 0 bài

The forum ‘Giải thích chi tiết đáp án’ is closed to new topics and replies.

Review mới

Mình đã đăng ký tham gia một vài khoá học trên IELTS Planet và rất hài lòng. IELTS Xoá mù. Vì mình chưa từng thi IELTS nên qua khoá học này mình có cái nhìn tổng quan về bài thi cũng như tự đánh giá năng lực bản thân ở từng kỹ năng

Phạm Quỳnh Anh

Học viên Premium IELTS
IELTS Planet - Học IELTS online 2019