IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Hoạt động Hàng Tuần

Hoạt động Hàng Tuần

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019