IELTS Planet - Học IELTS online

Trang chủ Forums Tự học IELTS Writing 8.0 cùng Ngọc Bách

Tự học IELTS Writing 8.0 cùng Ngọc Bách

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019