Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 a fashionable person

a fashionable person

 • Author
  Posts
 • #76844

  describe a fashionable person

 • #77615

  IELTS Veteran

  Band score: 6.5-7.0

  1. Fluency and Coherence
  – Tốc độ vừa phải và giọng tự nhiên. Bạn có nhấn nhá và lên xuống giọng nhưng bạn còn tự sửa lỗi và ngập ngừng tuy không nhiều.
  – Bạn nên sử dụng một mở đầu dài thay vì nói trực tiếp vào giới thiệu đối tượng và bạn hãy paraphrase chứ không nên lặp lại y chang topic. Bạn có thể nói như trong khóa học Giải mã Speaking “Fashion can speak many things about a person, so I usually give notice to the way fashion icons as well as normal people dress, and there is a person that really impresses me with her dressing styles. She is…”
  – Kết bài nên có cảm nhận của bạn như “To round off, I will explain why I admire my teacher, having the chances to talk with her, I have learnt a lot to keep up with fashion trends. She proves that it is not the designer clothing that costs an arm and a leg, but the ability to combine different items is the key to becoming a fashionista.”
  – Ngoài ra, do bạn không up full topic của bạn này nên mình cũng chưa kiểm tra kỹ thông tin của bạn là đủ yêu cầu chưa. Bạn nên dùng các từ nối + topic để chuyển đoạn mượt hơn như In terms of, Regarding, Moving on to… Một điều nữa đáng chú ý là độ dài của bài nói này (>2 phút). Khi thi thật, nếu bạn chạm 2 phút thì có khả năng examiner sẽ cắt bạn giữa chừng.

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các câu của bạn có cấu trúc khá đơn giản nên bạn cố gắng kết hợp linh hoạt hơn để sử dụng complex và compound sentence. Bạn cũng đồng thời lưu ý thì sử dụng như:
  + she teaches me… (chú ý phát âm ES), nếu không bạn sẽ sai cả ngữ pháp
  + Đoạn I used to ask her about her style bạn nhớ lưu ý dùng dạng Quá khứ đơn cho các động từ.
  + A very fashionable person I would like to describe is my teacher. She teaches me… => A very fashionable person I would like to describe is my teacher, who teaches me… Ở đây, mình nghĩ sẽ rõ ràng nếu bạn sử dụng 1 trong 2 thì sau: Quá khứ đơn hay Hiện tại hoàn thành vì các câu sau đó, bạn lại dùng Quá khứ đơn.
  + It’s a beautiful combination… => It was a beautiful combination…
  + every student and teachers => every student and teacher (không có S)

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng phần lớn còn ở mức khá đơn giản và hạn chế lặp từ very… mà sử dụng các từ vựng khác hơn học thuật hơn để nâng band điểm. Thay vì dùng very + adj thì bạn hãy tìm synonym cho adj đó mà có mức độ cao hơn.
  – Bạn nên sử dụng thêm các idioms và phrasal verbs để bài nói hay hơn như Well-dressed (wearing smart or fashionable clothes), To look smart (be fashionable or elegant), Mix and match (select and combine different items to form a coordinated set), Have an eye for (be able to recognize and make good judgments about), to dress up to the nines (to dress very smartly or glamorously)…
  – Một vài cụm từ bạn có thể sử dụng khác:
  + polite là từ chỉ tính cách, bạn có thể dùng các từ khác => graceful, professional, formal…
  + Lặp từ ao dai => you can use pronoun “it” or outfit, uniform…
  + Beautiful => graceful, elegant, gentle…
  + Collectors of clothes => fashion collections

  4. Pronunciation:
  – Bạn có nhấn nhá tự nhiên và tập trung vào ending sound và linking sound. Một vài từ không chú ý âm cuối và nối âm như subjecT, firST, whiTe, shirT, saiD, surfED, haD, styliST… Cẩn thận HE và SHE, HIS và HER như mình có nhắc bài trước do đôi khi mình nghe cả 2 từ này.
  –Một vài từ cần lưu ý phát âm đúng hơn: person / ˈpərs(ə)n/ (chú ý phát âm S chứ không phải SH), teaches /tēCHiz/ (chú ý phát âm ES /iz/), wore /wôr/ (chú ý phát âm tròn âm ô chứ không thành ə), clothes /klō(T͟H)z/ (chú ý ES không phát âm thành /iz/ mà là /z/), really /rē(ə)lē/ (chú ý phát âm Y là /i/), realize /ˈrē(ə)ˌlīz/

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Em mới chỉ học khóa Writing nên chỉ thích Writing thôi ạ, Các video rất đầy đủ các dạng bài thi nên em thấy rất hữu ích. Thích nhất là có phần chữa bài cả writing lẫn speaking.

Hạnh

Sinh viên
IELTS Planet - Học IELTS online 2019