Trang chủ Forums Chữa bài Speaking Task 1-2-3 A person who is fashionable

A person who is fashionable

 • Author
  Posts
 • #80516
  Profile photo of hằng
  hằng
  Participant

  [audio mp3="https://ieltsplanet.info/wp-content/uploads/2017/01/A_Person_Who_Is_Fashinable.mp3"][/audio]

  [1/19/2017, 11:09:10 AM] Cám ơn các bạn!

 • #80519

  IELTS Veteran

  Band score: 6.0-6.5

  1. Fluency and Coherence
  – Tốc độ vừa phải và giọng tự nhiên. Bạn có nhấn nhá và lên xuống giọng nhưng bạn còn tự sửa lỗi và ngập ngừng.
  – Bạn nên sử dụng một mở đầu dài thay vì nói trực tiếp vào giới thiệu đối tượng và bạn hãy paraphrase chứ không nên giới thiệu quá chung chung. Bạn có thể vào bài trực tiếp là “I will introduce to you about my mother, who I believe to have a great sense of fashion” hay như trong khóa học Giải mã Speaking “Fashion can speak many things about a person, so I usually give notice to the way fashion icons as well as normal people dress, and there is a person that really impresses me with her dressing styles. She is my mother”
  – Kết bài nên có cảm nhận của bạn như “To round off, I will explain why I admire my Mom, having the chances to talk with her, I have learnt a lot to keep up with fashion trends. She proves that it is not the designer clothing that costs an arm and a leg, but the ability to combine different items is the key to becoming a fashionista.”
  – Ngoài ra, do bạn không up full topic của bạn này nên mình cũng chưa kiểm tra kỹ thông tin của bạn là đủ yêu cầu chưa. Bạn nên dùng các từ nối + topic để chuyển đoạn mượt hơn như In terms of, Regarding, Moving on to…

  2. Grammatical range and accuracy
  – Các câu của bạn có cấu trúc khá đơn giản nên bạn cố gắng kết hợp linh hoạt hơn để sử dụng complex và compound sentence. Bạn cũng đồng thời lưu ý thì sử dụng như:
  + she often face => she often FACES (chú ý phát âm /iz/)
  + she find the way to improve her appearance by combine => she FINDS the way to improve her appearance by COMBINING
  + I love the way she mix and match => I love the way she MIXES AND MATCHES
  + Hạn chế lặp cấu trúc “the way”, In fact, often…
  + Because her really young => because she LOOKS young/ young for her age
  + That make she younger than me => that make HER younger than me
  + is lies on the way she wears clothing => lies on the way she wears clothes
  + they think the clothing my mother is wearing is really expensive but in fact, it’s really cheap… but they do think that they are bought from some boutiques => they think the CLOTHES my mother is wearing COST AN ARM AND A LEG/ARE HIGH-END/LUXIRIOUS/EXPENSIVE AND BOUGHT FROM SOME BOUTIQUES but it’s ACTUALLY AFFORDABLE …

  3. Lexical resource
  – Từ vựng bạn sử dụng phần lớn còn ở mức khá đơn giản và hạn chế lặp từ very… mà sử dụng các từ vựng khác hơn học thuật hơn để nâng band điểm. Thay vì dùng very/really + adj thì bạn hãy tìm synonym cho adj đó mà có mức độ cao hơn.
  – Bạn nên sử dụng thêm các idioms và phrasal verbs để bài nói hay hơn như Well-dressed (wearing smart or fashionable clothes), Have an eye for (be able to recognize and make good judgments about), to dress up to the nines (to dress very smartly or glamorously), cost an arm and a leg (very expensive)…
  – Một vài cụm từ bạn có thể sử dụng khác:
  + unfit, fat => not medium-sized, curvy (hạn chế sử dụng các từ này khi miêu tả về ngoại hình vì nó quá thẳng thắn)
  + Clothing => clothes
  + Cheap => affordable
  + sale-off shops => discounted shop/ discounts

  4. Pronunciation:
  – Bạn có nhấn nhá tự nhiên nhưng chưa tập trung vào phát âm ending sound và linking sound. Một vài từ không chú ý âm cuối và nối âm như động từ ngôi thứ 3 số ít tận cùng là S (chú ý phát âm rõ /s/ và /z/ vì mình chỉ thấy bạn phát âm /s/ cho mọi từ)/ES (/iz/), becauSE, smarT, thaT,…
  –Một vài từ cần lưu ý phát âm đúng hơn: smart /smärt/ (chú ý phát âm tròn âm /är/), eventually /əˈven(t)SH(o͞o)əlē/ (chú ý trọng âm), clothes /klō(T͟H)z/

You must be logged in to reply to this topic.

Review mới

Premium IELTS Thấy có nhiều nét mới và nghĩ phiên bản mới sẽ tốt hơn.

Viet Hai Ha

Kỹ Sư Phân Mềm
IELTS Planet - Học IELTS online 2019